פז בטיחות


Tower

מוצרים

חבל עבודה

בשנת 2016, נהרגו 49 עובדים מנפילות מגובה. במדינת ישראל ישנם כ – 6500 תאונות עבודה של נפילה מסולמות,...
לעמוד מוצר
חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי