פז בטיחות


  מעוניינים לשמוע עוד לגבי הקורסים וההדרכות שלנו?

  צרו איתנו קשר

   שירותי ממונה בטיחות בעבודה | פז בטיחות

   בטיחות בעבודה

   שירותי ממונה בטיחות בעבודה ניתנים על ידי אדם שיש לו “אישור כשירות” מאת מפקח עבודה ראשי, והוא מתמנה על ידי המעביד על מנת לייעץ לו, ולסייע להנהלת המפעל בכל הנוגע לבטיחות, כתיבת תוכנית לניהול בטיחות, גיהות, הנדסת אנוש, ובריאות תעסוקתית של העובדים.

   פז בטיחות נותנת שירותי ממונה בטיחות בעבודה באיכות גבוהה. נדב אסייג, מנכ”ל פז בטיחות, הוא ממונה בטיחות בעבודה שעבד כ- 25 שנה בתעשייה.

   במאמר הזה, נדבר על מקומות עבודה שחייבים שרות ממונה בטיחות בעבודה, מהם שירותי ממונה בטיחות בעבודה, מה כדאי לדעת על בטיחות וגיהות בעבודה, ועדת בטיחות, סיכונים בעבודה, מהי תכנית בטיחות בעבודה, הצורך בממונה בטיחות בעבודה ומהי האחריות של ממונה בטיחות בעבודה.

   איזה מקום עבודה חייב שירותי ממונה בטיחות בעבודה?

   • מפעל שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה .
   • מעביד המעסיק לפחות 50 עובדים, במקום עבודה הנמנה עם אחד מהסוגים הבאים: בתי חולים, מוסדות רפואיים, מוסדות להשכלה גבוהה, מכללות, בתי מלון, בתי מסחר, נמלי תעופה, חברות תעופה, רשויות מקומיות ותאגידים להתיישבות שיתופית.
   • מבצע בניה המעסיק, בעצמו או באמצעות קבלני משנה, 100 עובדים לפחות, בו זמנית, באתרי הבניה.
   • מעסיק, המעסיק בחקלאות 50 עובדים לפחות, בו זמנית.
   • מחזיק בכל מקום עבודה, שעל סמך הסיכונים בו קבע מפקח עבודה אזורי, שישי, למנות בו ממונה על בטיחות, והורה על כך בכתב.

   שירותי ממונה בטיחות בעבודה במפעל

   שירותי ממונה בטיחות בעבודה כוללים ייעוץ בטיחותי והסמכה לתקנים בענייני בטיחות. שירותי יועץ בטיחות בעבודה מסייעים למעביד ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל הנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלו. ובנוסף:

   • לאתר מפגעי בטיחות וגיהות בעבודה ולהודיע עליהם למעביד.
   • לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל.
   • לדרוש הנהגת סדרי בטיחות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.
   • לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשמ”ד – 1984, ולהכנת תכנית להדרכת עובדים.
   • לוודא הכנת תכנית לניהול הבטיחות ועדכונה כנדרש , וכמו כן לוודא ביצוע הוראות תכנית הבטיחות שהוכנה.
   • לחקור תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות, להציע למעביד צעדים למניעת הישנות התאונות ולוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונה והלקחים שהופקו מהחקירה.
   • לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.
   • להכין הוראות בטיחות בעבודה במפעל ותמצית מידע על הסיכונים בעבודה, לפרסמם ולעדכנם. להשגיח על ביצוע הוראות הבטיחות והגהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן.
   • לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.
   • לוודא ביצוע ביקורת ומעקב תקינות של התקני הבטיחות, ציוד מגן אישי, כלי עבודה ושל ציוד החייב בבדיקה תקופתית.
   • לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.
   • לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כזאת בחוק או בתקנות;
   • תעד את ממצאי הבדיקות ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן ואת האמצעים שצריך לנקוט.
   • לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקת קבלני חוץ.
   • לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות במפעל ולמסור לה את כל הדרוש לפעילותה ולסייע בקידום הבטיחות.
   • להורות על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מידית לחיי עובד או בריאותו, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו.
   • לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום. לדווח למפקח עבודה אזורי, עפ”י דרישתו , על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ומניעת סיכונים במפעל.
   • להילוות למפקח עבודה בביקורי הפיקוח במפעל שבו מועסקים עובדים, ולבדוק את סידורי הבטיחות והגיהות ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות למילוי תפקידו.

   הדרכת בטיחות לעובדים

   ממונה בטיחות בעבודה חייב לבצע בדיקות על ידי מעבדות מוסמכות

   בטיחות וגהות בעבודה. מה כדאי לדעת?

   מחובתו של המעסיק לדאוג לקיום בטיחות וגהות עבור העובד במקום עבודתו. יש לבצע הדרכות בטיחות בעבודה המעבירות תמצית מידע וסיכונים לעובד במקום עבודתו על פי עיסוקו. בנוסף חייב המעסיק גם לדאוג כי בריאותו של העובד לא תיפגע בכל זמן שהותו במקום עבודתו. פגיעה בבריאות כיום נמדדת בכמה גורמים:

   רעש מזיק – על פי תקנת רעש מזיק במקומות עבודה, מדובר ברעש העולה בעוצמתו על 85 דציבל, במידה והעובד חשוף לרעש זה במשך 8 שעות ביום, או במשך 200 שעות בשנה. במקרה כזה, העובד מוגדר כעובד ברעש מזיק ויש לנקוט באמצעים למניעת פגיעה בגופו ו/או במערכת השמיעה שלו. עוד כתוב בתקנות שאפילו אם עובד עובד על מלגזת דיזל, או עובד עם אוויר דחוס למשל, או בבית מטבחיים/ במחצבה/ בעבודות פיצוצים – הנו עובד שמוגדר כעובד ברעש מזיק ללא קשר למספר השעות בהן הוא חשוף לרעש.

   האמצעים למניעת הפגיעה בעובד מתחילים במספר גורמים בהם יש לנקוט להפחתת הרעש מהמכונה: בתהליך ובאמצעים הנדסיים, באמצעות הרחקת גורם הרעש ככל שניתן מסביבת העובד, או אספקת מגני שמיעה אישיים לשימוש כציוד מגן אישי. רעש מזיק נמצא במפעלים רבים והוא נפלט בעיקר ממכונות, מכבשים, גיליוטינות, רתכות, דיסק השחזה וחיתוך, מקדחות, פטישים, מתקני ייצור שונים, וכל תהליך בו מתקיים רעש.

   אבק מזיק – נמצא במקומות עבודה רבים: מפעלי תעשיית האבן והשיש, מפעלי ייצור המשתמשים באבקות וחומרים טחונים או גרוסים למיניהם. במפעלי עץ ונגריות מאבק העצים הנפלט כתוצאה מניסור, שיוף, קדיחה וכו’. במפעלים המייצרים תרופות, מפעלי פלסטיק והזרקות פלסטיק ישנן מכונות ומתקנים שונים הפולטים אבק ונדפי חומרים. אלו עלולים להיות מסוכנים לבריאות האדם ואף יתירה מכך לגרום למחלות ממאירות קשות.

   האבק המזיק (וכן גורמים מסוכנים נוספים) נמצא גם במפעלים בהם מכרסמים ומעבדים עיבוד שבבי מדויק, ובמפעלים בהם מייצרים חומרים מסוכנים, נוזלים דליקים ורעילים. אלו אינם בריאים במגע עם גוף אדם, בנשימתם או בליעתם או פגיעתם בכל צורה שהיא בגוף האדם.

   מפעלים בהם קיים שימוש במתכות רעילות, כגון מפעלים בהם מבצעים עבודות הלחמה לסוגיהן. בעבודות אלו נפלט חומר רעיל הנקרא בשמו כקולופוניום, ואינו בריא לגוף האדם. הוא נפלט מהשרף המצוי במרכיבי חומר ההלחמה הנקרא לחם. כאן חשוב מאוד תפקידו של ממונה בטיחות הוא להביא לידיעת המעסיק את דרישות החוק והתקנות בעניין גורמים מזיקים באוויר וסיכונים סביבתיים, שעלולים להביא לפגיעת עובדים במקומות העבודה.

   במדינת ישראל, מצויות מספר מעבדות המאושרות על ידי האגף לפיקוח העבודה והמשרד להגנת הסביבה, שמתפקידיהם עולה החובה לקיים סקר מקדים בכל מקום עבודה שבו נמצאים גורמים מזיקים ושבו נדרש לקיים בדיקות סביבתיות בהם בדיקת הימצאות או היעדר רעש מזיק ובדיקת מזהמים וגורמים מזיקים כחומרים מסוכנים, נוזלים מוצקים ואבק מזיק.

   רעש בסביבת העבודה. רעש שמזיק לעובד מחייב שימוש במגינים אישיים

   מהי ועדת בטיחות? כיצד ניתן לשפר את הבטיחות בעבודה?

   חשוב לזכור כי שיפור הבטיחות במקום העבודה גורם לשביעות רצון העובדים ולשיפור האיכות והפריון. ניתן לשפר את הבטיחות באמצעים פשוטים. זה מתחיל מהרצון של ההנהלה בארגונים לתת יד וכתף לשפור הבטיחות. בטיחות ניתן לשפר באמצעות הכשרת נאמני בטיחות בעבודה, ובאמצעות הקמת ועדת בטיחות במפעל, שתפקידה העיקרי הוא לדון בנושאי בטיחות שונים כמו מפגעי בטיחות. הועדה נותנת המלצות למניעה ולצמצום סיכונים רבים העלולים לגרום לפגיעות בנפש ורכוש.

   בנוסף, ניתן לשפר את הבטיחות באמצעות תגמול ועידוד עובדים בשכר ובצורות תגמול שונות. העובדים יקבלו תגמול כאשר הם נמצאו ככאלה שאינם מפרים את החוקים ואת הדרישות בהוראות הבטיחות הנהוגות בארגון. עוד ניתן להשקיע באמצעים שיקלו את עבודתו של העובד ויצמצמו פגיעות שריר ושלד. כיום ישנם לא מעט עובדים שנפגעו בשריר ושלד כתוצאה מהרמת משאות כבדים ומניוד ידני. שיפור הבטיחות יושג גם על ידי זיהוי כל הסיכונים ואם כל המכונות יגודרו וימצא בהם כל המיגונים הנדרשים. העובד לא יפגע מחמת תנועת המכונה או מפעולות בהם קיימים מנגנונים מסתובבים.

   כיצד לנהל את סיכוני הבטיחות והגהות בעבודה?

   ניתן כיום לנהל את הסיכונים בעבודה. הכלי היעיל והמקובל לצורך ניהול סיכונים הנו סקר הסיכונים שמתקיים במקומות העבודה הן בתהליכים שונים והן על מחלקות ייצור שונות על כל תפקידיהם והפעולות המבוצעות בהן תוך ניתוח רמות הסיכון וחומרת הפגיעה. כמו כן ניהול סיכונים באמצעות סקר סיכונים יעיל מביא למתן המלצות טובות ויעילות שמטרתן היא לתת מענה אפקטיבי להפחתת הסיכונים ולהקטנת הסיכון הכולל והבאתו לרמת הסיכון הקביל.

   מהי תוכנית בטיחות בעבודה?

   בשנת 2013, נכתבה תקנה חדשה, המחייבת מפעלים וכל ארגון בו נמנים מעל 50 עובדים לכתוב תוכנית בטיחות בעבודה. בתקנה מצויים הדרישות מתכנית הבטיחות ובהן כתיבת כ-10 פרקים המסבירים את כל מאפייני הארגון ברמה המנהלית וברמה התפעולית תוך מתן דגשים לקיום כל הבדיקות הנדרשות על פי חוק. בתכנית הבטיחות יש לכתוב פרק נרחב העוסק בניהול הסיכונים בארגון. בתכנית צריכים להיות כל הנתונים על יעדי הארגון, מדיניות הארגון, מבנה הארגון, גורמי בטיחות הפועלים בארגון חיצוניים ופנימיים, הבהרות על הסיכונים המצויים בארגון, סקרי סיכונים, הגדרות בעלי תפקידם ונושאי משרות בטיחות בארגון.

   תוכנית בטיחות ארגונית מגדירה –

   • הדרכות הבטיחות שכל עובד על פי עיסוקיו חייב לקבל אחת לשנה לפחות וככל שיידרש.
   • תכנית ניטורים ובדיקות סביבתיות הנדרשות מחמת התהליכים המתקיימים בארגון.
   • הגדרות של גורמי סיוע בחירום פנימיים וחיצוניים: כגון צוות חירום, ציוד מגן אישי נדרש, עזרה ראשונה, ציוד מגן אישי לחירום.
   • פירוט כל אמצעי הבטיחות והבדיקות הנדרשות בתדירויות שנקבעו בחוק: למשל בדיקת מערכות כיבוי אש, מערכות חשמל, מתקני ייצור, מכונות הרמה, מעליות, מלגזות, אביזרי הרמה, קולטי אוויר, מערכות מים ומשאבות מים. מערכות נידוף עשן וכדומה.
   • פירוט כל העובדים הנדרשים בבדיקות רפואיות, סיכונים המצויים בארגון בכל תהליך ומחלקה. ועוד.

   נדב אסייג, מנכ”ל פז בטיחות, נותן שירותי ממונה בטיחות בעבודה וכותב תוכנית בטיחות בעבודה

   האם יש צורך בממונה בטיחות בעבודה?

   כל מפעל כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה המעסיק חמישים עובדים ומעלה, מחויב בהעסקת ממונה בטיחות שהוא ממונה בטיחות בעבודה. קיימים ארגונים רבים שבשל רמות הסיכונים ומורכבות התהליכים המסוכנים המתקיימים בהם ושאף על פי שמספר העובדים בהם קטן מ-50 עובדים מחויבים בהעסקת ממונה בטיחות וזאת בכפוף לדרישות האגף לפיקוח על העבודה הכפוף למשרד הרווחה, ומשרד הכלכלה.

   קיום הדרכת בטיחות לעובדים והצבת ממונה בטיחות

   רבים מאתנו שואפים לייצר סביבת עבודה ברמה גבוהה; תנאים אשר יאפשרו לעובדים השונים להתנהל בנינוחות תוך שמירה על ביטחונם האישי. בהתאם, בין אם מדובר בחברה מתחום ההנדסה, הרפואה, החקלאות או מענף תעשייה אחר, כדי שניתן יהיה לספק תנאים בטיחותיים כראוי – מומלץ להתעניין בהדרכת בטיחות לעובדים.

   במילים אחרות, לצורך מניעת תאונות עבודה, צמצום הנזקים הפיננסיים של החברה כמו גם מניעתן של מחלות הנובעות מעבודה, רצוי להעביר הדרכות והכשרות העוסקות בגיהות ובבטיחות; הדרכות המיועדות לעובדים וללא ספק ישפרו את הסביבה על הצד הטוב ביותר.

   בהתאם, כדי שניתן יהיה לצמצם סיכונים פיזיים ותברואתיים, מומלץ להתעניין בקורסים אלו – הכוללים מגוון נושאי לימוד כדוגמת בטיחות בחשמל, ציוד מגן אישי, תרגול במצב חירום ועוד. במקביל לכל זאת, חשוב לא פחות למנות בכל ארגון ומפעל ממונה בטיחות; מומחה אשר ילווה וייעץ בכל הנוגע אל גיהות תעסוקתית, הנדסת אנוש וכן הלאה.

   בנוסף, תפקידו כולל תחומי אחריות נוספים כדוגמת איתור מפגעי בטיחות, הכנת הוראות בטיחות בעבודה, סימון חומרים וציוד מסוכנים, קביעת נהלי עבודה בטיחותיים לצד פעולות משמעותיות נוספות.

   הדרכת בטיחות לעובדים – ערכי מצוינות ומקצועיות

   עובדים ברעש או באבק? תחום עיסוקכם כולל עבודה בגובה רב? כך או כך, כדי לשמור על הוראות הגיהות כנדרש, יש להשתתף בהדרכות בטיחות. הדרכות אלו ואחרות מעבירים המומחים של פז בטיחות. מכללה זו חורטת על דגלה ערכי מצוינות, בטיחות, שקיפות ואמינות – תוך הכשרת דורות חדשים של מומחים בתחום הגיהות.

    

   ממונה בטיחות במערכות סולריות

   החל מ-29.9.2020 מחויבות חברות המתקינות מערכות סולאריות, למנות ממונה בטיחות בעבודה

    

   מפקח עבודה ראשי וראש מינהל הבטיחות במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים מנחה כי החל מהתאריך י"א תשרי ה'תשפ"א, 29.9.2

   על החברות/קבלנים, המבצעים התקנות מערכות סולאריות, למנות ממונה בטיחות בעבודה לכל חברה (קיים מירשם לבעלי תפקיד זה באתר המינהל ) בהיקף משרה של 8 שעות חודשיות לפחות.

   יש לוודא באופן מיידי שכל העובדים בחברה, המבצעים עבודות בגובה, עברו הכשרה בטיחותית מתאימה והוסמכו לעבודה בגובה.

   כמו כן, יתקיים בתאריך ד' חשוון ה'תשפ"א, 22.10.2020, מבצע ארצי של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, אחר חברות/קבלנים, אשר מבצעים התקנות של פאנלים סולאריים על הגגות. עיקר האכיפה תתבצע בנוגע לתקנות הבטיחות בעבודה בגובה ועמידה בתקנות הבטיחות בעבודה.

   אתר שיתגלו בו חריגות, ייסגר מיידית ל-7 ימים בצו בטיחות וכמו כן יוטלו עיצומים ובמקרים חמורים יוכנו כתבי אישום בנושא זה.

   אולי תתעניינו גם ב:

   קורס נגישות


    

    


    

    

   מעוניינים בהכשרה מקצועית? השאירו פרטים ונצא לדרך


    מידע נוסף בנושא

    ממונה בטיחות בעבודה

    חברת פז בטיחות הוקמה בשנת 2015 ולכל אורך שנות פעילותה מקפידה על העברת ההדרכות וההכשרות המקצועיות ביותר בתחום הבטיחות אשר מועברות על ידי צוות מרצים וממוני בטיחות מנוסים המחזיקים בוותק רב שנים בתחומי העיסוק השונים בבטיחות ובמתן הדרכות בטיחות בעבודה. החברה כוללת מרכז הכשרות והדרכות לצד מכללה לבטיחות אשר מקיימים את הקורסים וההדרכות המקצועיות הנחוצות לשמירה מיטבית על רמת הבטיחות הגבוהה והנחוצה לכל מקום עבודה.

    פז בטיחות – עוזרים לכם לשמור על תקנות הבטיחות בעבודה

    בתור בעלי העסק, האחריות על שמירה של סביבת עבודה בטיחותית והכשרת הצוות שלכם מוטלת עליכם. על מנת להבטיח את העובדה כי אתם מעניקים לצוות שלכם את האפשרות ללמוד ומהדרכות והכשרות בטיחות מקצועיות מומלץ יהיה לפנות אל חברת פז בטיחות וליהנות ממענה איכותי לכל צרכי הבטיחות של בית העסק שלכם. החברה מסייעת בניהול סיכוני הבטיחות והגיהות בעבודה, כך למעשה עוזרת ביצירתה של סביבת עבודה אפקטיבית אשר עומדת ברמת הבטיחות הגבוהה ביותר. לקבלת ייעוץ בנושא והתאמה של הדרכות הבטיחות הנחוצות לכם, צרו קשר עם פז בטיחות כבר היום באתר או חייגו 04-8666499.

     

    חשיבותן של הדרכות בטיחות בעבודה

    קיומן של הדרכות בטיחות בעבודה הינה חשובות וחיוניות להמשך הפעילות התקינה של העסק בצורה שמגנה על בריאותם וחייהם של כל העובדים והנוכחים בסביבה. חשיבותן של הדרכות משמעותיות אלו טמונה בנקודות הבאות:

    • הדרכות הבטיחות מעניקות לצוות העובדים שלכם את האפשרות בקבלת הכלים והידע הנחוץ לביצוע עבודתם בצורה המיומנת והבטיחותית ביותר.
    • הדרכות הבטיחות במקום העבודה כוללות התייחסות לתחום העיסוק האינדיבידואלי שלכם, זאת תוך מתן דגש על הסיכונים הבטיחותיים אשר התחום מעמיד בפניכם ובפני צוות העובדים שלכם.
    • יש לציין כי הדרכות אלו יובילו לשמירה על רבת הבטיחות הגבוהה גם בפני סכנות כמו שריפה פתאומית.
    • במהלך ההדרכות כלל העובדים במקום ילמדו על הסכנות שעומדות בפניהם ואת דרכי ההתמודדות עם מצבים מורכבים אלו. מעבר לכך, ילמדו העובדים את הדרך למנוע את התפרצות האש במקום העבודה.

     

    הדרכת בטיחות לעובדים

    הודות לקיום הדרכת בטיחות לעובדים במקום התעסוקה ניתן יהיה ליצור סביבה מקצועית ובטיחותית אשר מעניקה לצוות את האפשרות להשלים את משימותיו ביעילות רבה. הדרכות אלו חייבות להיערך על ידי אנשי הבטיחות המובילים בתחום, בעוד שתוכן ההדרכות והכשרות אלו יתמקד לא רק בנהלי בטיחות כלליים, אלא יתייחס גם לסכנות ספציפיות אשר תחום העיסוק עלול להציב בפני הצוות. בעת פניה אל חברת פז בטיחות, ניתן יהיה ליהנות מהדרכות בטיחות מקצועיות ומיומנות אשר מכשירות את העובדים שלכם לשמירה על סביבת עבודה בטיחותית והתמודדות עם סכנות מסוגים שונים.

    הדרכות בטיחות בהתאמה אישית

    חברת פז בטיחות כוללת מרכז הכשרות והדרכות ומכללה לבטיחות, כך שאין ספק כי בעזרת צוות המומחים אשר יעמדו לרשותכם תוכלו גם אתם להבטיח את הכשרת העובדים שלכם לשמירה על רמת הבטיחות הגבוהה ביותר. אנו מתאים את מהלך ותוכן ההדרכות לתחומי העיסוק הרלוונטיים לעסק או לארגון שלכם. בכך למעשה מעניקים לצוות העובדים את היכולת לזכות בכלים הנחוצים לשמירה על רמת בטיחות גבוהה. לקבלת פרטים נוספים, הנכם מוזמנים ליצור קשר עמנו באתר או במספר הטלפון 04-8666499.

    העברת הדרכת בטיחות לעובדים על ידי המקצוענים

    פעילותו התקינה והמשגשגת של כל ארגון תלויה הינה משמעותית להצלחתו בתחום עיסוקו. אך על מנת להבטיח את יכולותיהם של העובדים להשלים כל משימה על הצד הטוב ביותר, חשוב יהיה לשמור על רמת הבטיחות הגבוהה ביותר במקום. נקודה זו מתאפשרת בשעה שאתם בוחרים לקיים הדרכת בטיחות לעובדים שלכם ומוודאים כי היא אכן מועברת על ידי אנשי המקצוע המובילים בתחום.

    לאור נקודה זו, חשוב יהיה לוודא כי אתם נעזרים בחברה מיומנת ומנוסה שיכולה להעמיד לשירותכם את אנשי המקצוע המובילים בתחום הבטיחות אשר יעבירו את הדרכות הבטיחות האיכותיות ביותר לכלל צוות העובדים שלכם. הדרכות אלו יכללו בין היתר דרכי התמודדות עם דליקה, היכרות מעמיקה עם ציוד מגן והנחיות הבטיחות.

    מה הם שירותי ממונה בטיחות בעבודה?

    ממונה בטיחות בעבודה כותב הוראות בטיחות לתהליכים ולמתקנים שונים בהם קיימים סיכונים בהם עלול עובד להיפגע.

    מגדיר נהלים המאפשרים ניהול תקין של מערכת הבטיחות. לדוגמה נוהל קליטת עובד חדש, נוהל תאונה ותחקיר תאונה, נוהל קליטת קבלני חוץ. נוהל חירום המגדיר את אופן ההתנהגות של הארגון בזמן חירום ועקב תרחישי חירום העלולים לפקוד את הארגון.

    מה יודע ממונה בטיחות בעבודה?

    ממונה בטיחות מתמצא בכל נושא הקשור בבטיחות גם ברמת ידיעה בסיסית וגם ברמת הידיעה המורחבת. בכל מקרה ממונה בטיחות חייב להיות בקיא בדרישות חוקים תקנות והוראות נציבות הכבאות והמשרד להגנת הסביבה. ממונה בטיחות יודע לייעץ למעסיק בכל היבט בטיחות וגיהות. ממונה בטיחות יודע להמליץ על דרכים להפחתת רמות סיכון ולסילוקם של מפגעי בטיחות שונים. ממונה בטיחות יודע מה נדרש לעשות ולמי לפנות בייעוץ וסיוע בהיבטי בטיחות שונים, להדריך עובדים על הסיכונים בעבודה, לברר סיבות בהם עובדים נפגעים בתאונות עבודה.

    מהי האחריות של ממונה בטיחות בעבודה?

    • לדווח על מפגעי בטיחות, להמליץ על הפחתת ומזעור סיכונים ומתן דרכים לסילוק מפגעי בטיחות שונים.
    • לייעץ למעביד בכל הקשור בבטיחות ובבריאותו של העובד במקום העבודה.
    • לכתוב הוראות, נהלי בטיחות לתהליכים שונים במפעל.
    • לסייע לוועדת בטיחות, לברר סיבות ונסיבות של תאונות עבודה הנגרמות במקום העבודה.
    • לוודא קיומם של התקני בטיחות בכל מכונה ותהליך בו קיים סיכון שעובדים ייפגעו.
    • לוודא שהעובדים תודרכו בדבר הסיכונים העלולים לגרום לפגיעתם.
    • לדווח על כל מפגע בטיחותי או לעצור תהליך עבודה והפסקת עבודתם של עובדים שנשקפת סכנה מידית לחייהם, ועוד.

    בזכות הדרכת בטיחות לעובדים, ניתן יהיה ליצור סביבה מקצועית, בטוחה ומרשימה. לאורך השנים האחרונות, ענפי התעשייה השונים בארץ זוכים לתנופה משמעותית. במקביל כך, ובין אם מדובר בענף המזון, הרוקחות, ההנדסה, החקלאות או שמא מדובר בענפים אחרים – כדי לוודא כי ההתנהלות השוטפת בארגונים ומפעלים אלו הינה בהתאם לתקנים המחמירים ביותר, רצוי לפנות אל פז בטיחות ולהתעניין בהדרכות הבטיחות שמכללה זו מעבירה. לצד הכשרות בתחום הגיהות והבטיחות, מכללה זו עוסקת בעריכת תכניות לניהול בטיחות, סקרי סיכונים ועוד.

    הדרכת בטיחות לעובדים זהו צו השעה

    קיימים כל מיני תקנות וחוקים שמגדירים אילו סוגי הדרכות מקצועיות והכשרות בבטיחות נדרשים לעובדים. אבל הדרכת בטיחות לעובדים לא צריכה להתבסס רק על חוק או הוראה כזאת או אחרת. מדובר בצו השעה שמתחדד בכל פעם שמפרסם עוד מקרה אסון, של תאונה או תקלה בעבודה, שהסתיימו עם נפגעים או חלילה, הרוגים.

    המומחים מסבירים כי הדרכות מקצועיות בתחום הזה מונעות אסונות וחשוב שכל מנהל יבהיר לעובדיו את החשיבות העליונה של השתתפות הפעילה בהדרכות הללו. הדרכות הבטיחות צריכות להתאים לסוג התפקיד או לתנאים השוררים בכל מפעל או מקום עבודה. לדוגמא:

    • קורס בטיחות גובה – עובדים שמוגדרים כ"עובדים בגובה" צריכים לעבור פעם בשנתיים לפחות הדרכה או ריענון בתחום עבודה בגובה. מהי עבודה בגובה? מדובר בעובד שנמצא בגובה של שני מטרים או יותר, למשל על סולם, רפמה, פיגום או בעבודות בתשתיות כגון פירי מעלית.
    • קורס בטיחות אש – קורס מסוג זה יכול להכשיר ממונה בטיחות אש, תפקיד שיש לו משמעות במניעת שריפות, התלקחויות, התפוצצויות לא מבוקרות. עובד שעבר קורס מסוג זה יכול להאציל סמכויות לעובדים נוספים ולהעביר להם ידע בצורה יום יומית, בהתאם למציאות במפעל או באתר.
    • הדרכות בטיחות בבניה – הדרכות המיועדות לעובדים בענף הבניה, עם תכנים מותאמים לשיפור הבטיחות היום יומית השוטפת. הדרכות מסוג זה נועדו לדוגמא לטפסנים, עובדי יציקות, חופרי יסודות ועוד.

    נהלי בטיחות בעבודה

    זוהי חובה, לנקוט צעדים שונים על מנת להבטיח סביבת עבודה בטוחה לעובדים. בין היתר, הדבר נעשה על ידי אספקת ציוד בטיחות, מתן תנאי עבודה תקניים וטובים אך גם על ידי העברת תכנים בנושאי בטיחות. הדרכת בטיחות לעובדים צריכה להינתן לעובדים על פי הגדרת תפקידם, בהתאם למשימות שהם מבצעים, בהתאם לניסיון המצטבר וכן על פי החלטות הרגולטור. במכללת פז בטיחות מקיימים סוגים מגוונים של הדרכות, לקידום בטיחות העובד ושמירה על בטיחות מקסימלית בעבודה, במפעלים, באתרי בניה ועוד.

    הבית שלכם להדרכות בטיחות

    חושבים בטוח ורוצים בטיחות? הדרכת בטיחות לעובדים בחברת פז בטיחות – הדרך שלכם להבטיח בטיחות, בכל יום ויום.

    הדרכות בטיחות בעבודה

    בטיחות בעבודה לא נוצרת מעצמה. כדי להשיג סביבת עבודה בטוחה ולמנוע תאונות ופגיעות, יש לדאוג להדרכות, יש להוביל יצירת מודעות, התקנת שלטי סימון, הכשרת עובדים (כגון ממוני בטיחות) ועוד. במכללת פז בטיחות לרשותכם מגוון רחב של הכשרות, קורסים וייעוץ מאת מומחי בטיחות ומרצים מהשורה הראשונה בארץ.

    המקום שלכם להגברת בטיחות בעבודה

    ניתן, אפשר ולמעשה צריך לנקוט צעדים רבים בשגרה, על מנת לקדם באמת את נושא הבטיחות בעבודה. פז בטיחות – אתכם ולמענכם. לרשותכם המכללה המובילה לבטיחות, עם מגוון קורסים, הדרכות, ייעוץ, הכנת סקרי סיכונים וכל הצעדים הנדרשים לבטיחות במקומות עבודה.

    בטיחות בעבודה, נערכים היום לעבודה בטוחה יותר

    אין ספק כי בטיחות בעבודה היא נושא רחב וגדול. מעבר לכך שקיימים עקרונות בטיחות כלליים שנכונים תמיד, קיימים גם עקרונות תלויי מקום, מצב, מקצוע ותפקיד. ניתן להצביע על כמה סוגי היערכות, שישפרו את הבטיחות, גם אצלכם, בארגון, במפעל, במשרד ומחוצה לו:

    1. הכשרת ממוני בטיחות ונאמני בטיחות בעבודה – קורסים להכשרת ממוני בטיחות מהווים בסיס חשוב לשיפור הבטיחות, העלאת מודעות עובדים והאצלת סמכויות בתחום לעובדים מתאימים.
    2. שליחת עובדים לרענונים והכשרות – על פי החוק, ישנה חובה לשלוח עובדים בתפקידים מסוימים להכשרות, הדרכות וריענון בתחומי הבטיחות השונים. על כל מנהל או אחראי בטיחות לוודא כי לעובדים האמורים רשומה השתתפות בקורס או הכשרה מתאימים. לדוגמא, ישנם קורסים לבטיחות במקצועות הבניה, קורסים לבטיחות גובה, הדרכות למפעילי מנופים וכיוצא באלה.
    3. קורסי בטיחות אש והתקנת אמצעים – בכל מקום עבודה, בהתאם למספר עובדים, אופי המבנה וכיוצא באלה, יש לדאוג לאמצעי בטיחות אש. גלגלונים, מטפי כיבוי, ספרינקלרים, גלאי עשן, מרכזיות אש. לצד התקנת אמצעים כאלה, נחוץ ידע תפעולי ועריכת תרגילים תקופתיים לפינוי מבנה.
    4. סקרי סיכונים – עריכת סקרים מסוג זה מהווה נקודת מפתח חשובה במודעות לסיכונים לצורך היערכות מתאימה, ביצוע שינויים והתאמות במבנה וקביעת נהלי בטיחות בהתאמה אישית.
    5. הדרכות עזרה ראשונה – הדרכה מאת חובשים או מדריכי עזרה ראשונה מוסמכים שניתנת לעובדים משפרת לאין ערוך את יכולת ההתמודדות עם מצבי חירום, תאונות או תקלות.

    בלוג בטיחות בעבודה שלנו

    חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי
    דילוג לתוכן