הפורום הישראלי לבטיחות קבלנים | פז בטיחות
 • חברת פז בטיחות היא ספק מוביל של הפורום הישראלי לבטיחות קבלנים.
 • אנו מבצעים את ההדרכות של הפורום הישראלי לבטיחות בפריסה ארצית.

להלן רשימת הפרופילים והדרכות הבטיחות שלנו

פרופיל עובד

 • אבטחה ושמירה
 • משק/כללי
 • מנהל/מפקח
 • מנהל/מפקח במפעלים כימיים
 • עבודות בנייה ועבודות הנדסיות
 • עובד אחזקה ותפעול
 • עובד מחסן הובלה וסבלות (אריזה)
 • עובד מטבח
 • עובד מעבדה
 • עובד משרד
 • עובד ניקיון
 • עובד סמיקונדקטור
 • יועצים,בודקים ואנשי שירות

אבטחה ושמירה

הישג נידרש והסמכה

הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור תעודת גמר קורס בטיחות.

היקף הדרכה

8.5 שעות (יום אחד).

משק/כללי

 

הישג נדרש והסמכה

הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור \ תעודת גמר קורס בטיחות.

משך הדרכה

יום אחד.

מנהל / מפקח

הישג נידרש והסמכה

תעודת הסמכה של נאמן בטיחות כנדרש בחוק. הבנת האחריות של מנהל מפקח. הבנת הסיכונים והאמצעים למזעורם.

היקף הדרכה

24 שעות (שלושה ימים).

מנהל / מפקח במפעלים כימיים

הישג נידרש והסמכה

תעודת הסמכה של נאמן בטיחות כנדרש בחוק. הבנת האחריות של מנהל מפקח. הבנת הסיכונים והאמצעים למזעורם בסביבה רווית כימיקלים.

היקף הדרכה

18 שעות (שלושה ימים).


עבודות בנייה ועבודות הנדסיות

הישג נידרש והסמכה

הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור תעודת גמר קורס בטיחות.

היקף הדרכה

14 שעות (יומיים).


עובד אחזקה ותפעול

הישג נדרש והסמכה

הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור \ תעודת גמר קורס בטיחות.

משך הדרכה

שלושה ימים.


עובד מחסן הובלה וסבלות (אריזה)

הישג נדרש והסמכה

הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור \ תעודת גמר קורס בטיחות.

משך הדרכה

יום אחד.


עובד מטבח

הישג נידרש והסמכה

הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור תעודת גמר קורס בטיחות.

היקף הדרכה

8 שעות (יום אחד).


עובד מעבדה

הישג נידרש והסמכה

הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור תעודת גמר קורס בטיחות.

היקף הדרכה

8 שעות (יום אחד).


עובד משרד

הישג נידרש והסמכה

הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור \ תעודת גמר קורס בטיחות

היקף ההדרכה

חצי יום.


עובד ניקיון

הישג נידרש והסמכה

הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור תעודת גמר קורס בטיחות.

היקף הדרכה

6.5 שעות (יום אחד).


עובד סמיקונדקטור

הישג נדרש והסמכה

הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור \ תעודת גמר קורס בטיחות.

משך ההדרכה

יום וחצי.


יועצים, בודקים ואנשי שירות

הישג נדרש והסמכה

הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור \ תעודת גמר קורס בטיחות.

משך ההדרכה

יום אחד.

 

תאריכי הדרכות :

הדרכת רענון לעובדי מטבח – 15.09.22

הדרכת הסמכה לעובדי משק כללי – 18.10.22

הדרכת רענון לעובדי משק כללי – 24.10.22

הדרכת הסמכה ליועצים , בודקים ואנשי שירות – 02.11.22

עבודות בנייה ועבודות הנדסיות – 25.11.22

הדרכת רענון לעובדי משק כללי – 14.12.22

הדרכת ריענון עובד מעבדה – 22.12.22

דילוג לתוכן