פז בטיחות


מעוניינים בהדרכת בטיחות בעבודה ?

אל תהססו, צרו איתנו קשר

הפורום הישראלי לבטיחות קבלנים

 • חברת פז בטיחות היא ספק מוביל של הפורום הישראלי לבטיחות קבלנים.
 • אנו מבצעים את ההדרכות של הפורום הישראלי לבטיחות בפריסה ארצית.

להלן רשימת הפרופילים והדרכות הבטיחות שלנו

פרופיל עובד

 • אבטחה ושמירה
 • משק/כללי
 • מנהל/מפקח
 • מנהל/מפקח במפעלים כימיים
 • עבודות בנייה ועבודות הנדסיות
 • עובד אחזקה ותפעול
 • עובד מחסן הובלה וסבלות (אריזה)
 • עובד מטבח
 • עובד מעבדה
 • עובד משרד
 • עובד ניקיון
 • עובד סמיקונדקטור
 • יועצים,בודקים ואנשי שירות

אבטחה ושמירה

 • מושגי יסוד בבטיחות
 • חשמל בסיסי
 • זה”ב – זיהוי והערכת סיכונים
 • הרמת משאות
 • היגיינה אישית – גהות תעסוקתית
 • עזרה ראשונה
 • התנהגות בשעת חירום
 • שיטות כיבוי אש
 • עבודה עם חומרים מסוכנים
 • תחבורה ותחבורה בחצרים

הישג נידרש והסמכה

הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור תעודת גמר קורס בטיחות.

היקף הדרכה

8.5 שעות (יום אחד).


משק/כללי

 • כלי עבודה ידניים מיטלטלים
 • עבודות בגובה לרבות
 • תחבורה ותחבורה בחצרים
 • בטיחות אש ומניעת דליקות
 • היגיינה אישית – גהות תעסוקתית
 • היגיינה סביבתית – גהות תעסוקתית
 • הרמת משאות
 • התנהגות בשעת חירום
 • חשמל בסיסי
 • מושגי יסוד בבטיחות
 • סביבה נקיון ופסולות
 • סולמות ופיגומים
 • סיכונים אופייניים למקצוע
 • עזרה ראשונה
 • תחבורה ותחבורה בחצרים

הישג נדרש והסמכה

הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור \ תעודת גמר קורס בטיחות.

משך הדרכה

יום אחד.


מנהל / מפקח

 • מושגי יסוד בבטיחות
 • חוקים ותקנות בבטיחות
 • אחריות משפטית
 • תפקידי מנהל/מפקח
 • עבודה חמה
 • עבודה בגובה
 • הנפה, ציוד ואביזרי הרמה
 • חלל מוקף – עקרונות
 • חשמל בסיסי
 • חשמל מתקדם
 • ציוד מגן אישי – תקנות והדגמה
 • כלי עבודה ידניים מטלטלים
 • זה”ב – זיהוי והערכת סיכונים
 • נעילה ותיוג
 • הרמת משאות
 • תנאים סביבתיים – גהות תעסוקתית
 • ארגונומיה משרדית
 • היגיינה אישית – גהות תעסוקתית
 • סיכונים מכניים
 • התנהגות בשעת חירום
 • שיטות כיבוי אש
 • עזרה ראשונה
 • עבודה עם חומרים מסוכנים
 • סביבה, ניקיון ופסולת
 • תחבורה ותחבורה בחצרים

הישג נידרש והסמכה

תעודת הסמכה של נאמן בטיחות כנדרש בחוק. הבנת האחריות של מנהל מפקח. הבנת הסיכונים והאמצעים למזעורם.

היקף הדרכה

24 שעות (שלושה ימים).

מנהל / מפקח במפעלים כימיים

 • מושגי יסוד בבטיחות
 • חוקים ותקנות בבטיחות
 • אחריות משפטית
 • תפקידי מנהל/מפקח
 • עבודה חמה
 • עבודה בגובה
 • הנפה, ציוד ואביזרי הרמה
 • חלל מוקף – עקרונות
 • חשמל בסיסי
 • חשמל מתקדם
 • ציוד מגן אישי – תקנות והדגמה
 • כלי עבודה ידניים מטלטלים
 • זה”ב – זיהוי והערכת סיכונים
 • נעילה ותיוג
 • הרמת משאות
 • תנאים סביבתיים – גהות תעסוקתית
 • ארגונומיה משרדית
 • היגיינה אישית – גהות תעסוקתית
 • סיכונים מכניים
 • התנהגות בשעת חירום
 • שיטות כיבוי אש
 • עזרה ראשונה
 • עבודה עם חומרים מסוכנים
 • סביבה, ניקיון ופסולת
 • תחבורה ותחבורה בחצרים
 • התנהגות בשעת חירום עם חומרים מסוכנים

הישג נידרש והסמכה

תעודת הסמכה של נאמן בטיחות כנדרש בחוק. הבנת האחריות של מנהל מפקח. הבנת הסיכונים והאמצעים למזעורם בסביבה רווית כימיקלים.

היקף הדרכה

18 שעות (שלושה ימים).


עבודות בנייה ועבודות הנדסיות

 • מושגי יסוד בבטיחות
 • סביבה, ניקיון ופסולת
 • עבודה חמה
 • עבודה בגובה
 • הנפה, ציוד ואביזרי הרמה
 • חלל מוקף – עקרונות
 • חשמל בסיסי
 • חשמל מתקדם
 • ציוד מגן אישי – תקנות והדגמה
 • כלי עבודה ידניים מטלטלים
 • זה”ב – זיהוי והערכת סיכונים
 • נעילה ותיוג
 • הרמת משאות
 • תנאים סביבתיים – גהות תעסוקתית
 • תחבורה ותחבורה בחצרים
 • היגיינה אישית – גהות תעסוקתית
 • סיכונים מכניים
 • התנהגות בשעת חירום
 • בטיחות אש ומניעת דליקות
 • עזרה ראשונה

הישג נידרש והסמכה

הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור תעודת גמר קורס בטיחות.

היקף הדרכה

14 שעות (יומיים).


עובד אחזקה ותפעול

 • היגיינה אישית – גהות תעסוקתית
 • הרמת משאות
 • התנהגות בשעת חירום
 • זה”ב – זיהוי והערכת סיכונים
 • חלל מוקף – עקרונות
 • חשמל בסיסי
 • חשמל מתקדם
 • כלי עבודה ידניים מטלטלים
 • מושגי יסוד בבטיחות
 • נאים סביבתיים – גהות תעסוקתית
 • נעילה ותיוג
 • סביבה, ניקיון ופסולת
 • סיכונים מכניים
 • עבודה בגובה
 • עבודה חמה
 • עבודה עם חומרים מסוכנים
 • עזרה ראשונה
 • ציוד מגן אישי – תקנות והדגמה
 • שיטות כיבוי אש
 • תחבורה ותחבורה בחצרים
 • תנאים סביבתיים – גהות תעסוקתית

הישג נדרש והסמכה

הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור \ תעודת גמר קורס בטיחות.

משך הדרכה

שלושה ימים.


עובד מחסן הובלה וסבלות (אריזה)

 • הרמת משאות
 • התנהגות בשעת חירום
 • חשמל בסיסי
 • מושגי יסוד בבטיחות
 • סביבה, ניקיון ופסולת
 • עבודה עם חומרים מסוכנים
 • עזרה ראשונה
 • שיטות כיבוי אש
 • תחבורה ותחבורה בחצרים

הישג נדרש והסמכה

הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור \ תעודת גמר קורס בטיחות.

משך הדרכה

יום אחד.


עובד מטבח

 • מושגי יסוד בבטיחות
 • סביבה, ניקיון ופסולת
 • עבודה עם חומרים מסוכנים
 • ציוד מגן אישי – תקנות והדגמה
 • חשמל בסיסי
 • חשמל מתקדם
 • הרמת משאות
 • תנאים סביבתיים – גהות תעסוקתית
 • התנהגות בשעת חירום
 • היגיינה אישית – גהות תעסוקתית
 • שיטות כיבוי אש
 • עזרה ראשונה

הישג נידרש והסמכה

הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור תעודת גמר קורס בטיחות.

היקף הדרכה

8 שעות (יום אחד).


עובד מעבדה

 • מושגי יסוד בבטיחות
 • סביבה, ניקיון ופסולת
 • עבודה עם חומרים מסוכנים
 • ציוד מגן אישי – תקנות והדגמה
 • חשמל בסיסי
 • זה”ב – זיהוי והערכת סיכונים
 • ארגונומיה משרדית
 • תנאים סביבתיים – גהות תעסוקתית
 • התנהגות בשעת חירום
 • היגיינה אישית – גהות תעסוקתית
 • בטיחות אש ומניעת דליקות
 • עזרה ראשונה
 • התנהגות בשעת חירום עם חומרים מסוכנים

הישג נידרש והסמכה

הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור תעודת גמר קורס בטיחות.

היקף הדרכה

8 שעות (יום אחד).


עובד משרד

 • ארגונומיה משרדית
 • בטיחות אש ומניעת דליקות
 • התנהגות בשעת חירום
 • חשמל בסיסי
 • מושגי יסוד בבטיחות

הישג נידרש והסמכה

הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור \ תעודת גמר קורס בטיחות

היקף ההדרכה

חצי יום.


עובד ניקיון

 • מושגי יסוד בבטיחות
 • סביבה, ניקיון ופסולת
 • עבודה עם חומרים מסוכנים
 • ציוד מגן אישי – תקנות והדגמה
 • חשמל בסיסי
 • חשמל מתקדם
 • הרמת משאות
 • תנאים סביבתיים – גהות תעסוקתית
 • התנהגות בשעת חירום
 • היגיינה אישית – גהות תעסוקתית
 • בטיחות אש ומניעת דליקות
 • עזרה ראשונה

הישג נידרש והסמכה

הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור תעודת גמר קורס בטיחות.

היקף הדרכה

6.5 שעות (יום אחד).


עובד סמיקונדקטור

 • ארגונומיה בתעשיית המוליכים למחצה
 • ארגונומיה משרדית
 • בטיחות אש ומניעת דליקות
 • היגיינה אישית – גהות תעסוקתית
 • התנהגות בשעת חירום
 • התנהגות בשעת חירום עם חומרים מסוכנים
 • זה”ב – זיהוי והערכת סיכונים
 • חשמל בסיסי
 • מודעות לריחות
 • מושגי יסוד בבטיחות
 • תנאים סביבתיים – גיהות תעסוקתית
 • נעילה ותיוג
 • סביבה, ניקיון ופסולת
 • עבודה מתחת לרצפה צפה
 • עבודה על סולמות (עד 1.8 מטר – לא לפי התקנה החדשה)
 • עבודה עם חומרים מסוכנים
 • עזרה ראשונה
 • ציוד מגן אישי – תקנות והדגמה

הישג נדרש והסמכה

הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור \ תעודת גמר קורס בטיחות.

משך ההדרכה

יום וחצי.


יועצים, בודקים ואנשי שירות

 • ארגונומיה משרדית
 • בטיחות אש ומניעת דליקות
 • היגיינה אישית – גהות תעסוקתית
 • התנהגות בשעת חירום
 • התנהגות בשעת חירום עם חומרים מסוכנים
 • זה”ב – זיהוי והערכת סיכונים
 • חשמל בסיסי
 • מושגי יסוד בבטיחות
 • תנאים סביבתיים – גהות תעסוקתית
 • סביבה נקיון ופסולות
 • עבודה עם חומרים מסוכנים
 • עזרה ראשונה
 • ציוד מגן אישי – תקנות והדגמה

הישג נדרש והסמכה

הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור \ תעודת גמר קורס בטיחות.

משך ההדרכה

יום אחד.


מעוניינים בהכשרה מקצועית? השאירו פרטים ונצא לדרך


מאמרים שלנו

דרושים

ממונה בטיחות בעבודה היקף המשרה – 100% מיקום – חוצות המפרץ דרישות: נסיון בתפקיד כשנתיים לפח...
קרא עוד
חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי