ממונה בטיחות – מה אחריותו?

אחריות על הבטיחות בעבודה מתחלקת בין ה – ממונה בטיחות (מייצג הבטיחות בעסק) לבין העובדים. אבל האם העובדים אחראים באותה מידה? האמת היא שלא. ומידת האחריות של המעסיקים תלויה בתקנות הבטיחות בעבודה התקפות במדינה. אלא אם כן חקיקה ספציפית קובעת אחרת, ישנם כמה תחומי אחריות זהים בבטיחות ובריאות תעסוקתית החלות כמעט בכל המדינות בעולם המערבי, ובפרט בישראל. נפרט אותם להלן. 

על מי נופלת האחריות לבטיחות בעבודה? 

האחריות לבטיחות ובריאות בעבודה אינה נופלת על אדם אחד, לא מצד העובדים ולא מצד המעסיקים. האחריות להובלת הפרויקט והקצאת המשאבים מוטלת כמובן על המעסיק. לכן בואו נבין לעומק את תחומי האחריות לבטיחות של ממונה בטיחות בעבודה.

אחריות ממונה על הבטיחות בעבודה 

חובתם של כל המעסיקים היא להבטיח את בריאותם ובטיחותם של העובדים במקום העבודה. מבחינה חוקית רווחת העובדים חשובה יותר מן היעדים המסחריים של העסק, בהנחה והם מתנגשים זה בזה ברגע נתון. כדי להשיג זאת, על הממונה בטיחות בעבודה לקחת על עצמו:

ביצוע הערכת סיכונים 

לזהות, לנתח, לתעדף וכמובן להסיר בסיכונים תברואתיים ובטיחותיים בעבודה זה באחריותו הראשית של ממונה הבטיחות. מה שאומר שההנהלה הבכירה של העסק צריכה לוודא שזה נעשה, ולהיות בקשר רציף עם הממונה שהם שכרו על מנת להיות מעורים בכל הסכנות הקיימות לעובדים במקום העבודה, ובקצב ההתקדמות להסרתם. בדיקות הבטיחות על ידי הממונה חייבות להתבצע בשיתוף עם העובדים, ותוצאותיהן יהוו בסיס לקבלת החלטות בנושאי בטיחות ובריאות בעבודה.

לזהות ולספק את שצריך על מנת להגן על העובדים במקום 

פעולות להפחתת סיכונים במקום העבודה נגזרות מניתוח, הבנת, ושיתוף הסיכונים בו. אחת מהן, אולי הפעולה הנפוצה ביותר, זה השימוש בציוד הגנה אישי PPE. זה עשוי לכלול גם התאמות לתחנות עבודה או למבנה הבניין. הממונה על הבטיחות בעבודה אחראי לדרוש מן המעסיק לספק את הציוד או ההתאמות הנדרשות.

תכנון ויישום תהליכי בריאות ובטיחות בעבודה 

בדרך כלל, מדובר ביישום תוכנית בטיחות תעסוקתית. ליצור סטנדרטיזציה של תהליכים, האפשרות למדוד את התוצאה שמתקבלת, שלאחריהן לנקוט בפעולות שיובילו לשיפור בבטיחות במקום עבודה..

לנסח מדיניות בריאות ובטיחות בעבודה 

מדיניות הבריאות והבטיחות התעסוקתית היא המסמך שבו הממונה ובטיחות ביחד עם ההנהלה הבכירה מבטאת את מחויבותה לבריאותם ובטיחות של העובדים, ואשר נוטלת על עצמה את האחריות על יישומה. כמובן שמדיניות בטיחות בעבודה חייבת להיות מועברת לכל העובדים, ועל המעסיקים והממונה בטיחות לוודא שהמדיניות הובנה כהלכה ומיושמת הלכה למציאות. 

להתייעץ עם העובדים 

התייעצות עם עובדים היא דרישה בחלק מן התקנות של בריאות ובטיחות בעבודה. באותם מקרים, או אפילו אם לא אומץ תקן מוכר, התייעצות עם העובדים היא באחריות המעסיקים והממונה בטיחות ששכרו. כי הרי רוב העובדים, עובדים באותו מקום כל הזמן. מה שאומר שהם מכירים את האיזור התפעולי שלהם יותר טוב מכל אדם אחר, והממונה בטיחות יכול להסיק מן המסקנות והרעיונות שלהם היכן צריך לשפר את הבטיחות במקום. 

שתף את הפוסט
פוסטים נוספים
קורס נאמן בטיחות

קורס נאמן בטיחות

קורס נאמן בטיחות הוא תהליך הכשרה חיוני לכל ארגון המעוניין להבטיח שמירה על בטיחות ובריאות העובדים במקום העבודה. הקורס מכשיר

Read More
הדרכת בטיחות לעובדים

הדרכת בטיחות לעובדים

הדרכת בטיחות לעובדים היא תהליך הכרחי בכל ארגון המעסיק עובדים. הדרכה זו נועדה להבטיח שהעובדים מודעים לסיכונים האפשריים במקום העבודה

Read More
דילוג לתוכן