צוות חירום מפעלי – הכשרה והיענות למצבי חירום

הקדמה:

תקנות הבטיחות בעבודה, ו – הוראות המשרד להגנת הסביבה מצפות מכל ארגון שייערך כנדרש לטיפול במצבי חירום, ומגדירות את החובה של מפעלים וארגונים להיערכות לחירום. בישראל פועלים אלפי מפעלים המחזיקים תחת היתר ושלא תחת היתר חומרים מסוכנים. ידוע גם מניסיון העבר, ומאירועים שונים, שבהם נגרם אירוע שפך, דליפה או דליקה שהצריך את הפעלת כל רשויות החירום, החילוץ וההצלה שבמדינה. מכאן שחובת המפעל היא להיערך לכל תרחיש חירום ולהכשיר את העובדים או ליתר דיוק את צוות החירום כך שייתן מענה ראשוני מתאים לכל תרחיש ואירוע חירום שעלול לפקוד את הארגון בכל רגע נתון. פיקוד העורף והמשרד להגנת הסביבה עורכים ביקורות וביניהם את מצב המוכנות של הארגונים והמפעלים השונים לתרחישי חירום, בין אם הם לאומיים או פנים ארגוניים, בכוח פעילותם ועיסוקיהם עם חומרים מסוכנים העלולים להוות סכנה לעובדים במקום ו/או לשכנים שבקרבתם.

מטרת תכנית הלימודים – "מניעה וצמצום האפשרות לפגיעה בנפש וברכוש"

 1. להכשיר כל עובד וממונה בטיחות בכלים להתמודדות בתרחישי חירום, ומתן מענה מתאים מבעל הכשרה כמפורט בחוקים ובתקנות של מדינת ישראל.
 2. להקנות למפעל ולעובדי צוות החירום שלו, כלים המעשיים בהתמודדות עם מצבי חירום, תרחישים והצורך בהיערכות נכונה ומתורגלת היטב.
 3. רכש ציוד לצוות חירום תקני: מנ"פ, חליפות, מכשירי קשר, מערכות גזים לתרגול דליפה, מיכלים וחביות לתרגולי שפך, סימולאטור כיבוי נוזלים, מוצקים וגז, חדר חשוך ואפוף עשן עם בובת אדם דמה לתרגול חילוץ בתנאים קשים ועוד…
 4. להכיר את דרישות החוק והתקנים הקשורים בניהול הבטיחות באירוע חירום.
 5. להעניק לצוות החירום והמנהלים ידע נדרש באוריינטציה ועריכת נוהל חירום, בנוסף לתרחישים המתאימים לארגון.
 6. לתת לממונה הבטיחות, למנהלים וצוות החירום את הידע והכלים לזהות סיכונים, מפגעי בטיחות ותרחישים שעלולים לפקוד את הארגון, וזאת בכדי שיינתן מענה למניעת סיכוני בטיחות ובריאות.

הנושאים הנלמדים בקורס:

 1. מבוא, חוקים ותקנות ונהלים העוסקים בצורך בהיערכות לחירום.
 2. אירועי בטיחות שפקדו אותנו באסונות, מבנה צוות חירום וציוד חירום נדרש להיערכות מפעלים בהם חומרים מסוכנים הנדרשים להתמודדות בקרות אירוע חירום (שפך, דליפה, פיצוץ, לכידת אנשים במקומות העבודה, חילוץ
 3. המלצות נדרשות לצורך מוכנות לחירום בהיבט הנהלים והציוד הנדרש ע"פ כמויות וסוגי החומרים המסוכנים שבשימוש המפעל.
 4. תרגול מעשי של המשתתפים: שימוש במנ"פ, כיבוי אש-מוצקים נוזלים וגזים, טיפול בדליפות גז, ושפך מחביות חומרים מסוכנים ואופן הפינוי הנדרש.
 5. עבודת צוות ושימוש במכשירי קשר וציוד תקשורת מומלץ להיערכות הצוות לצורך קיום תקשורת רציפה עם כל בעלי התפקידים האמורים.

דרישות קבלה לקורס:

 1. כל עובד שנמנה חלק מצוות החירום המפעלי
 2. ממונה בטיחות אש בעל הכשרה מתאימה
 3. ממונה בטיחות בעל אישור כשירות בתוקף

בחינות בסיום ההכשרה: מומלצות לצורך השגת ערך מוסף מההכשרה

 1. מעבר תרגול מעשי ובחינת התנהגות המשתתף באירוע חירום.
 2. כתיבת נוהל חירום מפעלי-פרטני של כל משתתף.
שתף את הפוסט
פוסטים נוספים
קורס נאמן בטיחות

קורס נאמן בטיחות

קורס נאמן בטיחות הוא תהליך הכשרה חיוני לכל ארגון המעוניין להבטיח שמירה על בטיחות ובריאות העובדים במקום העבודה. הקורס מכשיר

Read More
הדרכת בטיחות לעובדים

הדרכת בטיחות לעובדים

הדרכת בטיחות לעובדים היא תהליך הכרחי בכל ארגון המעסיק עובדים. הדרכה זו נועדה להבטיח שהעובדים מודעים לסיכונים האפשריים במקום העבודה

Read More
דילוג לתוכן