קורס נאמני בטיחות | פז בטיחות

 • כל מפעל בתעשייה זקוק לעובדים שעברו קורס נאמני בטיחות בעבודה.
 • כל עובד שעבר קורס שכזה נקרא נאמן בטיחות בעבודה.
 • נאמני בטיחות בעבודה מונעים תאונות עבודה ואסונות.

נדב אסייג, מנכ”ל פז בטיחות, הוא –

 • ממונה בטיחות בעבודה.
 • עבד שנים רבות בתעשייה.
 • מעביר קורס נאמני בטיחות בעבודה ברמה גבוהה.
 • מיישם את ניסיונו ומטביע את חותמו.

בהמשך נדבר על –

קורס נאמני בטיחות בעבודה באיכות גבוהה

נאמן בטיחות הגדרה ועשייה

ועדת בטיחות ופעילותה המבורכת

ועדת בטיחות ותקנות בטיחות בעבודה

שאלות ותשובות בבטיחות בעבודה – קורס נאמני בטיחות

קורס נאמני בטיחות

מטרת קורס נאמני בטיחות בעבודה היא להעביר לעובד מיומנויות וידע בנושא גיהות ובטיחות על מנת שיוכל לשמש במקום העבודה כנאמן בטיחות. עם השלמת הקורס הזה יהיה לעובד את הבסיס והידע של בריאות ובטיחות בעבודה.

על פי דרישות חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו יש להכשיר נאמני בטיחות במפעלים בהם יש מעל 25 עובדים. משרד הכלכלה מפרסם עמוד על תפקיד נאמני הבטיחות ועל תפקיד ועדת הבטיחות.

נאמן בטיחות מסייע רבות לארגון ולמפעל בו הוא עובד. לאחר ההכשרה שלו שהוא מקבל במהלך 3 הימים בקורס הוא מקבל זויות ראיה חדות יותר בנושאי הבטיחות השונים ולומד לזהות מפגעי בטיחות ולהתמודד עם סיכונים כנדרש על פי חוק וכפי שהוא למד במהלך הקורס.

קורס נאמני בטיחות בעבודה יהיה מותאם אישית

 • למקום עבודה ספציפי.
 • לתהליכים פנימיים.
 • לטפסים פנימיים (זיהוי מפגע, דיווחים על תאונות דרכים וכו’).

ההתאמה האישית נעשית כדי להבטיח כי האימון יהיה רלוונטי לארגון (עד כמה שזה אפשרי). כך יוכל העובד להתחיל ליישם את המיומנויות החדשות שהוא לומד בביטחון ובאופן מיידי.

קורס נאמני בטיחות בעבודה – החומר הנלמד

 • מושגי יסוד, עקרונות ומודלים העוסקים בניתוח, זיהוי וגילוי מפגעים וסיכוני בטיחות פוטנציאליים.
 • חוקים, תקנות הבטיחות – חידושים בתחיקה בשנים האחרונות.
 • ארגון וניהול בטיחות וגיהות בעבודה.
 • ועדת בטיחות ותפקידי נאמן הבטיחות.
 • ציוד מגן אישי, המשמש הגנה לגוף האדם בעת ביצוע מטלות שונות בהם קיימים סיכוני בריאות וסיכוני פגיעה פיזיים.
 • גיהות תעסוקתית – ארגונומיה, כללים המיועדים לשמירה על שריר ושלד – תקנים העוסקים בארגונומיה בקרב עובדים.
 • מיגון מכונות – סיכוני פגיעה ממכונות, דרישות בטיחות המיועדות לצורך הגנת העובד ושמירה על גופו ובריאותו.
 • כלי עבודה ידניים – סיכונים בעבודה עמם ועם כלי עבודה מיטלטלין.
 • בטיחות אש – סיכוני אש ועשן.
 • חומרים מסוכנים – דרישות בטיחות למחזיק חומרים מסוכנים בעבודה כגון ניטורים, גיליונות בטיחות, סוגי הקבוצות המאפיינות את החומרים המסוכנים.

משך זמן קורס נאמני בטיחות בעבודה

קורס נאמני בטיחות בעבודה נפרס על פני 3 מפגשים, 8 שעות בכל מפגש – פעם שבוע.

24 שעות לימוד סך הכל.

מקום הלימודים – קורס נאמני בטיחות בצפון

הקורס ייערך במרכז ההכשרה שלנו הנמצא בחיפה במתחם חוצות המפרץ – ממש בסמוך לתחנת הרכבת.

הסמכה

בסיום הקורס, מקבל העובד הסמכה ותעודת קלף באישור משרד הכלכלה לשמש כנאמן בטיחות על פי חוק בארגון ובמפעל בו הוא עובד.

נאמן בטיחות הגדרה ועשייה

נאמן בטיחות בעבודה הנו עובד/ת בארגון שמסייע ומקדם נושאי בטיחות שונים. קורס נאמני בטיחות בעבודה מכשיר נאמני בטיחות.

נאמני בטיחות

 • מהווים חלק ממערך הבטיחות האמון על הבטיחות בעסק/בחברה.
 • משמשים חברים בוועדות הבטיחות המחויבות להיפגש 8 פעמים בשנה לפחות.
 • מסייעים בקידום הבטיחות בעזרת הדרכות בטיחות בעבודה בנושאי בטיחות שונים
 • עוזרים לממונה בטיחות בעבודה בתפקידו ובכתיבת תוכנית לניהול בטיחות.
 • תורמים לשמירה על הבטיחות במפעל ובארגונים השונים.

נאמן בטיחות בעבודה צריך

 • לבדוק את הבטיחות בעבודה שלו ושל החברים הסובבים אותו.
 • לדווח על שיפורים אפשריים. במידה והוא רואה מקום לשיפור עליו לדווח לממונה עליו וגם לבעל העסק.

מצד שני, בעל העסק צריך לעודד את נאמן הבטיחות ולאפשר לו למלא את תפקדו על הצד הטוב ביותר. כמובן שהמעביד לא יכול לפטר את נאמן בטיחות או לפגוע בשכרו בגלל היותו נאמן בטיחות.

עובדים הזכאים לקורס נאמני הבטיחות הם עובדים עם ותק שמתמצאים בנושאי בטיחות בעבודה, בטיחות בתעשייה. הלומדים בקורס יבינו מה עושה ועדת הבטיחות ומה עושה ממונה בטיחות בעבודה – מהם תפקידיו. קורס נאמני בטיחות מיועד לעובדים אבל גם למנהלים ומנכ"לים שרוצים להתעדכן בנושאי בטיחות בעבודה ולהבין איך לנהל בטיחות וגם את ועדת בטיחות. ***

קורס נאמני בטיחות

נאמני בטיחות בעבודה מחויבים להיפגש 8 פעמים בשנה

ועדת בטיחות ופעילותה המבורכת

 • ועדת בטיחות תהיה מורכבת מנאמני בטיחות במפעל ותשתתף בהכנת תוכנית לניהול בטיחות.
 • הועדה תנהל בדיקות בארגון למפות ולהעריך את הצורך בבטיחות. נציגי הועדה ומנהלי עבודה צריכים להשתתף בבדיקות שטחים שבהם הם אחראים על הבטיחות.
 • הועדה תוציא הנחיות להכנסת עובדים חדשים לענייני בטיחות ועבודה בסביבה המפעל.
 • הועדה תיפגש 8 מפגשים לפחות – חברי ועדת הבטיחות יחליטו באיזו תדירות המפגשים יתקיימו – יש לקיים לפחות 8 מפגשים בשנה.
 • הועדה תבחן נושאים לפי יוזמה שלה או לפי נושא שמעלה אחד מנאמני הבטיחות. כל עובד אחר יכול לפנות אל הוועדה עם בעיה בסביבת עבודה.
 • הועדה תבחן נושא כדי להגיע בו להסכמה. אם אין הסכמה, יש לקיים הצבעה על הנושא.

ועדת בטיחות ותקנות בטיחות בעבודה

כל מפעל וארגון המחזיק בו 25 עובדים ומעלה, מחויב להקים ועדת בטיחות, ושחבריה יהיו נאמני בטיחות בעבודה.

לצורך כך, הגדיר משרד הכלכלה קורס נאמן בטיחות בעבודה בן 24 שעות לימוד, שבו הוגדרו נושאי לימוד חיוניים, על מנת להקנות לעובד, נאמן בטיחות בעבודה, כלים וידע בסיסי. קורס נאמן בטיחות עוזר לנאמן הבטיחות בביצוע תפקידו כנאמן בטיחות בארגון.

הקורס מקנה כלים לנאמן בטיחות בעבודה בעקרונות הבטיחות, ובאחריותו ובחשיבותו במערכת.

קורס נאמני בטיחות

עבודת רתכות מסוכנת

"שאלות ותשובות בבטיחות בעבודה – קורס נאמני בטיחות

האם יש צורך לעבור בחינה כדי לקבל אישור נאמן בטיחות בעבודה?

מבחן נאמני בטיחות בעבודה עיוני להוכחת הכרת החומר הנלמד בקורס – אמריקאי של 25 שאלות.

האם נאמן בטיחות בעבודה כותב דוח? האם יש לדוח תבנית כלשהי מוכנה מראש?

כן. יש דו"ח שמאופיין בצורה שונה מארגון לארגון על פי צרכיו. הדוח מציין את המקומות והנושאים שאותם הנאמן בדק.

למשל –

 • מטפים – שעון לחץ, קורוזיה, ניצרה קיימת, מטף נמצא בעמדה.
 • בדיקת ציוד חשמל בהיבט ויזואלי, שבר תקע/שקע, חוטי חשמל חשופים.
 • מלגזה ללא נזילות שמן.
 • עובד חדש והסברה על הסיכונים שיש בסביבתו.
 • עובדים – האם הם משתמשים בציוד הגנה בסוגי העבודה שאותה הם מבצעים.
 • קיום נעלי בטיחות וביגוד נדרש.
 • הדרכות בטיחות והסמכות לעובדים – האם עשו או לא ומה נדרש בדיוק עבורם כחוק.

האם נאמן בטיחות בעבודה מקבל רשימה של דברים לבדיקה?

כן. זה משתנה מארגון לארגון אבל בגדול נבדקים:

 • ציוד מגן אישי.
 • ציוד כיבוי אש.
 • ציוד חשמלי ויזואלי.
 • סדר וארגון.
 • עבודה על פי הנהלים והוראות הבטיחות.

למי מדווח נאמן הבטיחות בעבודה? למנהל שלו? לממונה בטיחות מוסמך? לועדת בטיחות?

גם למנהל שלו וגם לממונה הבטיחות וגם בוועדת הבטיחות.

מי יכול לעבור קורס נאמן בטיחות בעבודה? מי יכול לשמש כנאמן בטיחות?

כל עובד בתעשייה בעל רצון לסייע לארגון בו הוא עובד בהיבטי הבטיחות השונים יכול לעבור קורס נאמן בטיחות בעבודה.

האם נדרש אימון של נאמן בטיחות?

כן ריענון שנתי חד יומי.

כמה שעות נדרש נאמן בטיחות בעבודה להקדיש לנושא?

בדרך כלל שעה בשבוע.

האם יש מישהו שמכין תוכנית שנתית לנאמן בטיחות בעבודה? רב שנתית?

כן ממונה הבטיחות מכין תכנית שנתית לצ’ק ליסט שאופיין ומבצע בקרה לעניין ביצוע הבדיקות שהוגדרו לנאמן הבטיחות.

מידע מרוכז

 • קורס נאמני בטיחות.
 • מתקיים במכללת פז בטיחות במתכונת זום.
 • מתכונת בוקר.
 • 3 ימי לימוד.
 • יש אפשרות לבצע את הקורס בחברה/מפעל לקבוצה עם התאמה מלאה של פורמט הלימודים לצורכי המפעל.
 • הקורס מבוצע בשפה העברית/ערבית/רוסית בהתאם לדרישות החברה המזמינה.

הקורס הקרוב נפתח בתאריך:  14.8.2024

שתף את הפוסט

פוסטים נוספים

קורס נאמן בטיחות

קורס נאמן בטיחות

קורס נאמן בטיחות הוא תהליך הכשרה חיוני לכל ארגון המעוניין להבטיח שמירה על בטיחות ובריאות העובדים במקום העבודה. הקורס מכשיר

Read More
הדרכת בטיחות לעובדים

הדרכת בטיחות לעובדים

הדרכת בטיחות לעובדים היא תהליך הכרחי בכל ארגון המעסיק עובדים. הדרכה זו נועדה להבטיח שהעובדים מודעים לסיכונים האפשריים במקום העבודה

Read More
דילוג לתוכן