קורס עבודה בגובה – בחוצות המפרץ –

חובת המעסיקים בהכשרת העובדים באמצעות קורס עבודה בגובה

מניין ההרוגים במדינת ישראל בביצוע עבודה בגובה גובה מחיר כבד של כ-40 הרוגים בשנה, ישנם שנים בהם המניין היה גבוה יותר ומעט מהשנים המניין היה נמוך ממניין זה. קורס עבודה בגובה עם הדרכה בגובה, נותן טופס אישור עבודה בגובה ואת הכלים להתמודד.

פז בטיחות מעבירה קורס עבודה בגובה באיכות גבוהה ונותנת אישור עבודה בגובה למסיימי הקורס

 • מהי עבודה בגובה בכלל?
 • ומי חייב קורס?

“כל עבודה שמתבצעת מעל גובה של 2 מטרים ושיש בה סכנה לנפילה מגובה ופגיעת עובדים, מחייבת הדרכה לעבודה בגובה”. במאמר הבא, נדבר על קורס עבודה בגובה. נענה לשאלות נפוצות בנושא כמו

 • אישור עבודה בגובה. האם אני צריך?
 • ללמוד איך לעבוד בגובה. האם אני צריך?
 • להתאמן. האם צריך?
 • תקנות עבודה בגובה. מהן?
 • באיזה גובה אני יכול לעבוד? ועוד.

 

נדב אסייג, מנהל פז בטיחות בעבודה, עם ציוד עבודה בגובה, לפני עליה לגג של רפת

מי חייב קורס עבודה בגובה? אישור עבודה בגובה?

העובדים החייבים קורס עבודה בגובה שנותן אישור עבודה בגובה הם עובדים בתעשייה כמו:

 • מתקיני גגות רעפים.
 • עובדים על גגות איסכורית.
 • עובדים בהתקנת והרכבת קונסטרוקציות למיניהן.
 • עובדים על פיגומים נייחים ופיגומים ממוכנים או מתוך פיגום נייד ועצמאי.
 • מתוך במות הרמה ניידות.
 • מתוך סל הרמת אדם המורם במלגזה או משאית נוף.
 • בחללים מוקפים.
 • באזור שבו עלול עובד ליפול לעומק לתוך בור.
 • על סולמות עבודה מעל 2 מטרים אורך וכדומה.

קורס עבודה בגובה – ראשי פרקים

עוד בשנת 2006 נכנסה תקנה חדשה לתוקפה בעניין החובה לתת לעובדים אישור עבודה בגובה לפי הפרקים הבאים:

 1. עבודה על סולמות.
 2. עבודה מתוך סלים להרמת אדם.
 3. עבודה מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים.
 4. עבודה בתוך מקום מוקף.
 5. עבודה מעל לפיגומים נייחים.
 6. עבודה מעל גגות.
 7. עבודה מעל מבנה קונסטרוקציה.

לפירוט פרקי עבודה בגבוה

נדב מבצע גם הדרכת עבודה בגובה בשפה האנגלית לדוברי שפות זרות.

שאלות נפוצות בנושא קורס עבודה בגובה

מהי ההגדרה של עבודה בגובה?

 • עבודה מעל 2 מטר שיש בה סכנת נפילה.
 • מעל משטח לא מגודר וללא מעקה תקני שיש בו סכנת נפילה.
 • עבודה מתוך סל הרמת אדם או במה מתרוממת או פיגום ממוכן.
 • עבודה המצריכה הטיית גוף מעל 45 מעלות מעבר למעקה או לגידור התקני.

מה הן הסכנות?

הסכנות העיקריות הן –

 • נפילת אנשים.
 • נפילת חפצים על אנשים מתחת.

הדברים האלה עשויים להתרחש כתוצאה מחוסר הגנה על קצוות משטח גבוה, או מאובייקטים המאחסונים גרוע על המשטח.

האם אני צריך אישור עבודה בגובה?

כן. צריך אישור עבודה בגובה על כל עבודה מעל 2 מטרים הכרוכה בסיכון נפילה או פגיעה. אם אדם נופל מגובה מעל שני מטרים הסבירות היא שהוא יפצע קשה.

דוגמאות המצריכות אישור עבודה בגובה –

 • עבודה על סולמות ארוכים מ-2 מטרים.
 • על גגות שטוחים ושבירים.
 • על משטחי עבודה.
 • מתקין גגות.
 • מתקין פיגומים.
 • עובד על סל הרמה לגובה באמצעות מלגזה או מנוף עגורן להעמסה עצמית.
 • טכנאי מזגנים.
 • מתקין דוודים.
 • טכנאים של צלחות לוויין.
 • חשמלאים.
 • מתקיני מערכות תקשורת.
 • מתקיני גגות רעפים.
 • קבלנים ועובדים המבצעים עבודות איטום גגות.
 • מתקיני מערכות חשמל סולאריות.

קורס עבודה בגובה מכשיר עובדים. הקורס מלמד איך לעבוד בגובה ונותן להם אישור עבודה בגובה.

קורס עבודה בגובה - בחוצות המפרץ -

האם אני צריך ללמוד איך לעבוד בגובה?

בהחלט, נדרש ללמוד גם באמצעות קורס עבודה בגובה ש-

 • מלמד סיכונים וסכנות.
 • מלמד על ציוד מגן אישי.
 • מלמד את השפעות הגורם האנושי לגרימת תאונות.
 • נותן הדרכה בגובה עיונית ומעשית.
 • נותן אישור עבודה בגובה.

האם נדרשת הדרכה בגובה? על ידי מדריך עבודה בגובה?

כן, נדרש לעבור קורס עבודה בגובה עם הדרכה בגובה עיונית, הדרכה בגובה מעשית הכוללת תרגול ושימוש במערכות שונות כגון:

 • רתמה לעבודה בגובה.
 • כובע מגן.
 • מערכות מניעה ובלימת נפילה.
 • קוו עיגון.
 • נקודות עיגון.
 • בולמי נפילה.
 • מערכות ציריות לבלימת נפילה.
 • מערכות ריסון למניעת נפילה.

כל זאת בהנחיית מדריך עבודה בגובה מוסמך, שקיבל אישור להדריך באמצעות בית ספר להכשרה מקצועית שכפוף לדרישות משרד הכלכלה האגף להכשרות מקצועיות.

קורס עבודה בגובה - בחוצות המפרץ -

האם צריך להתאמן בעבודה בגובה? איזה אימון צריך?

נדרש אימון בהנחיית מדריך עבודה בגובה, אימון על מתקני הרמה לגובה השונים כגון:

 • על פיגום.
 • על סל.
 • על במה מתרוממת.
 • על גגות.
 • על מבנה קונסטרוקציה.
 • בתוך מקום מוקף ששם קיימים סיכונים אטמוספריים ופיזיקאליים.

בתוך מקום מוקף, נדרש לקבל אימון במערכות חילוץ והורדה, שימוש במערכות הגנה כגון מערכות טיהור אווירה ואספקת אוויר לנשימה לעובד. במקומות מוקפים יש חוסר חמצן וגזים רעילים המסוכנים לאדם.

כל אימון או הדרכה בגובה דורש:

 • שימוש במערכות ריסון.
 • מניעת נפילה ובלימת נפילה.
 • מערכות חילוץ.
 • ביצוע חיבורים נדרשים ונכונים לרתמת בטיחות בגובה.

במקרים בהם לא ניתן למנוע אז יש לבצע בלימת נפילה עם סופג אנרגיה ובולם נפילה נגלל או נסוג.

קורס עבודה בגובה - בחוצות המפרץ -

איך לעבוד בביטחון בגובה?

נדרש שהעובד יהיה כשיר לעבודה כלומר:

 • ללא השפעת סמים ואלכוהול.
 • במצב בריאותי תקין.
 • עבר הדרכה בגובה.
 • ללא פחד גבהים

נדרש שלעובד לא יהיה פחד גבהים שמשפיע גם הוא על ביטחון העובד ועל ביטחונו של העובד עמו. כמובן שעל העובד לעבור קורס.

מהן תקנות עבודה בגובה?

תקנות עבודה בגובה, (חוק עבודה בגובה) אומרות:

 • שלא עובדים לבד.
 • העבודה מותרת מעל גיל 18.

עבודה שכזאת היא עבודה מעל 2 מטרים,

 • עבודה על סולמות קבועים וניידים.
 • על סל הרמת אדם.
 • מתוך במה מתרוממת ניידת.
 • מתוך פיגום ממוכן.
 • מתוך פיגומים נייחים – כגון פיגום זקפים הנקרא פיגום מיטות או פיגום בנאים בשפת המקצוע, ופיגום עצמאי נייד.
 • עבודה מעל מבנה קונסטרוקציה מתכת בעיקר.
 • עבודה על גגות שטוחים או שבירים.
 • גגות משופעים ותלולים.
 • ועבודה בתוך מקום מוקף או חלל מוקף.

קורס עבודה בגובה - בחוצות המפרץ -

באיזה גובה אני יכול לעבוד? הסמכה לעבודה בגובה

מעל 2 מטרים ואין הגבלת גובה. יש לזכור שלעובד כללי המבצע קורס עובד בגובה כללי, לא כוללות טיפוס על תרנים וגלישה מבניינים, הנקראת בשפת המקצוע גולש מעטפת. אלו קורסים הדורשים הסמכה לעבודה בגובה מתאימה בבתי ספר מוסמכים להכשרות אלו.

מתי בטוח להשתמש בסולם?

כאשר עובדים עם סולמות עבודה בעל תוו תקן ישראלי 1849 או האירופאי EN-131. כאשר הסולם תקין עם רפידות גומי תקינות ושלבים ישרים וללא כל עיוות או חוסר ברכיבי הסולם. כמובן כאשר עובד נוסף אוחז בו כל זמן ביצוע העבודה, או כאשר הסולם מאובטח בפני נפילה או התהפכות באמצעות קשירות ואבטחה.

למה לא לעבוד לבד?

על פי דרישת התקן חל אסור לעבוד לבד. עבודה עם עובד נוסף שנוכח במקום, היא חובה למקרה של צורך בסיוע, בבקרה, בעזרה בחילוץ או בבדיקת חיבורי העובד הנוסף.

קורס עבודה בגובה - בחוצות המפרץ -

עשה ואל תעשה:

 • אל תעבוד בחוץ כשיש גשמים חזקים,
 • אל תעבוד בזמן שיש רוחות חזקות,
 • אל תעבוד בקרבת קווי מתח גבוה של חברת חשמל: עבור קו מתח גבוהה מרחק מינימלי לעבודה = 5 מטרים,
 • אל תעבוד לבד,
 • עבוד עם ציוד בטיחות לעבודה, כובע מגן וסנטרית המחוברת אליו למניעת נפילתו מראשך,
 • עבוד עם רתמת בטיחות,
 • עבוד עם מערכת בלימת נפילה שהנה קצרה מגובה העבודה שלך. לדוגמא: בעבודה עם דבל לניארד ועם סופג אנרגיה, גובה העבודה המינימאלי המותר הוא 5 וחצי מטרים המאפשרים אבטחת העובד בשעת נפילה החישוב הוא: גובה העובד עד לנקודת החיבור שלו למערכת, אורך אמצעי הקשירה, אורך הפתיחה של הסופג ועוד מקדם ביטחון שווה לחמש וחצי מטרים גובה עבודה מינימאלי המאפשר חיבור למערכת בלימת נפילה מסוג הדאבל לניארד.
 • אל תעבוד בגובה אם לא עברת קורס!!!
 • אם עברת קורס עבודה בגובה, בצע קורס רענון עבודה בגובה כל שנתיים!

טיפים עבור עבודה בטוחה בגובה עם ציוד לעבודה בגובה

 • לתכנן מראש – הדרך החשובה ביותר כדי להבטיח בטיחות עבודה בגובה לעובד היא לתכנן את העבודה מראש. רכזי עבודה חייבים לשקול איזה ציוד בטיחות לעבודה בגובה יהיה הכי טוב כדי לעשות את העבודה, לוודא מה הם שיקולי הבטיחות המיוחדים המעורבים עם העבודה ואיזה הכשרה צריך להיות לעובדים הבאים לבצע את העבודה.
 • להשתמש בציוד תקין – סוג ציוד לעבודה בגובה משתנה בהתאם לסוג העבודה. לדוגמא, סולמות עבודה אמורים לשמש רק עבור עבודות גובה לזמן קצר ועובדים לא צריכים להשתמש בציוד זה אם הם נשארים בגובה תקופה משמעותית של זמן.
 • להכין תוכנית הצלה – עובדי גובה לא צריכים לעלות לגובה מבלי שהם למדו והתאמנו על תכנית הצלה. אם עובד נלכד בגובה, חשוב שנהיה מסוגלים להגיע ולשחרר את העובד במהירות; זמן הוא גורם קריטי למניעת פציעות חמורות. לפיכך, רכזי עבודה צריך לעבור תחילה על תוכניות הצלה ולתרגל אותם לפני תחילת העבודה.
 • לקחת סיכונים בחשבון – כל יצירת אתר עבודה מציג סיכונים שונים. בעבודה בגובה, עובדים חייבים לקחת את הסיכונים הספציפיים של האתר בו הם עובדים. העובדים צריכים לבדוק את האתר לפני תחילת עבודה, כדי שיוכלו לזהות את הסיכונים האלה ולעשות תוכניות כדי למזער את הסיכון.

 

שתף את הפוסט
פוסטים נוספים
ימי עיון לממוני בטיחות

ימי עיון לממוני בטיחות

ימי עיון לממוני בטיחות הם אירועים חשובים המתקיימים במגוון תחומים תעשייתיים ומסחריים. מטרתם להעשיר את הידע המקצועי של ממוני הבטיחות,

Read More
דילוג לתוכן