פז בטיחות


  קורס עוזר בטיחות

  קצת על הצורך בתיקון לצורך מינוי עוזר בטיחות באתרי בניה

  במהלך השנה האחרונה הוגשה הצעה בכנסת בה יש לעדכן את סעיף תיקון 11 בחוק ארגון הפיקוח על העבודה(שדן בהוראת שעה), ואושרה על ידי 20 תומכים וללא מתנגדים בכנסת, יש בלחייב כל מבצע בנייה באתר בנייה שמתבצעת בו עבודות בניה של מבנה שגובהו מעל 7 מטרים ושטחו מעל 1000 מטרים מרובעים או באתרים מסוימים שמתבצעות בהם עבודות בניה הנדסיות, למנות עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה בשמירה על ענייני הבטיחות באתר הבנייה. תפקידיו של עוזר הבטיחות, בין היתר לבדוק את התקיימותן של הוראות הבטיחות שנקבעו בחוק, את סמכויותיו ואת תנאי הכשירות הנדרשים למינויו. נוסף על כך, לקבוע הוראות להגנה על עוזר הבטיחות מפני פגיעה בתנאי עבודתו ומפני פיטוריו. כמו כן, מוצע לקבוע פעולות נדרשות בקשר לליקויים שעוזר הבטיחות הודיע עליהם.

  כיום מנהל העבודה באתר הבנייה נאלץ להתמודד עם נושא הבטיחות באתר הבנייה יחד עם יתר משימותיו השוטפות, שכוללות בין היתר ניהול כלל גורמי העבודה באתר, קביעת לוחות זמנים לביצוע וסיום הפרויקט במהירות האפשרית ובמסגרת התקציב. בפועל, באתרים הגדולים ובקטנים, סדר העדיפויות שונה ולרוב נושא הבטיחות נדחק לשוליים. כמו כן, אין ביכולתו של מנהל העבודה לבדו להבטיח אמצעי בטיחות נאותים, אפילו אם ירצה בכך. לפיכך מוצע לקבוע שבכל אתר בנייה ימנה מבצע הבנייה עוזר בטיחות, ממצבת כוח האדם הקיימת, שיפעל לצידו כמכפיל כוח לקידום ואכיפת הבטיחות באתר הבנייה."

  לדברי ח"כ איל בן ראובן יוזם התיקון בחוק: זהו יום היסטורי. פועלי הבניין היו במשך זמן רב אנשים שקופים, אבל לא עוד. החוק הזה אומר שאנחנו שמים את חיי הפועלים שלנו בסדר עדיפות גבוה ואנחנו עדיין בתחילת הדרך. החוק אומר בעצם לכל העוסקים במלאכה שאנחנו לא ניתן להפקרות הזו להמשיך שהובילה לכל כך הרבה הרוגים.  הגענו לחוק הזה לאחר עשרות סיורים באתרי הבנייה, דיונים, מעקב הדוק ובעבודה עם חבריי, חברי הכנסת, אלי אלאלוף ועבד אל חכים חאג' יחיא, הגעתי לתובנה כי מנהלי העבודה נאלצים להתמודד עם נושא הבטיחות באתרי הבנייה יחד עם עשרות משימות נוספות, והבטיחות נדחקת לשוליים. אנחנו לא נעצור עד שנראה תוצאה בשטח של ירידה בכמות התאונות וכמות הנפגעים.

  עוזר בטיחות

  הכשרה ייעודית לבעלי רקע וניסיון בעבודה בתחום הבנייה. הכשרה ייעודית להסמכת עוזרי בטיחות בבניין, לבעלי רקע מוכח בענף הבנייה, בנושא בדיקת התקיימותן של הוראות הבטיחות.
  החל מיום 28 למאי 2019 נכנס לתוקפו תיקון לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, המחייב הכשרה ונוכחות עוזר בטיחות באתר בנייה, שיתלווה למנהל העבודה, ושכל כלול יהיה למען קידום הבטיחות באתר בו הוא עובד.

  מי חייב במינוי עוזר בטיחות:

  כל מבצע בניה באתר:

  1. שגובהו מעל 7 מטרים
  2. ששטחו עולה על 1000 מטרים רבועים
  3. או באתרים מסוימים בהם מתבצעות עבודות בניה הנדסית,

  חייב למנות עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה בשמירה על ענייני הבטיחות באתר הבנייה.

  מיהו עוזר בטיחות?

  • בגיר – גיל 18 ומעלה
  • בעל ניסיון מוכח של שנתיים ומעלה בביצוע עבודות בנייה או בנייה הנדסית

  תפקיד עוזר הבטיחות

  להוות גורם הנמצא קבוע באתר לפיקוח ולסיוע למנהל העבודה ועל מנת לנהל את הבטיחות באתר הבניה, ולפקח על שמירת הוראות החוק בסיורים רשימות תיוג ומעקב אחר ביצוען, ולסיוע בהדרכת עובדים בפועל.

  נושאי הלימוד:

  • תקנות הבטיחות בעבודה
  • תפקיד ואחריות עוזר הבטיחות
  • תקנת עבודה בגובה וסיכונים באתרי בניה
  • ציוד מגן אישי לעובדים באתרי בניה
  • כלי עבודה ידניים וחשמליים וכלים טעוני בדיקה
  • משטחי עבודה ומעברים
  • פיגומים וגידורים – תקנים חדשים ותחיקה בעניין
  • רשימת התיוג של עוזר הבטיחות
  • דיון בדילמות העולות מתפקיד הכרחי וחיוני זה
  • כחלק מימי ההדרכה יתקיים יום סיור ובטיחות באתר בניה פעיל.

  חובת נוכחות: 100%.

  תנאי קבלה:

  • עובד בגיר מגיל 18 ומעלה
  • ניסיון מוכח של שנתיים ומעלה בביצוע עבודות בנייה או בנייה הנדסית
  • אישור עבודה בגובה בתוקף
  • הצהרת המעסיק על ניסיון תעסוקתי בבניה לפחות של שנתיים
  • ההסמכה בפיקוח ואישור מנהל הבטיחות והגהות התעסוקתית האגף לפיקוח על העבודה אגף ההכשרה במשרד העבודה.

  הקורס הקרוב:

  עוזר בטיחות 13.06 | 15.06 | 20.06 | 22.06 | 27.06 | 29.06 | 4.07

  הערות:

  קורס במתכונת ערב בין השעות 16:00-21:00 למעט התאריכים 15.07, 16.07 שיתקיימו במתכונת לימודי יום בין השעות 8:00-16:00

   

   

  מעוניינים בהכשרה מקצועית? השאירו פרטים ונצא לדרך


   קורסים והדרכות שלנו

   חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי