פז בטיחות


  קורס עורכי מבדקים פנימיים

   "עורכי מבדקים פנימיים
  למערכות ניהול משולבות – איכות, איכות הסביבה ובטיחות"

   

  מטרות הקורס

  1. הבנת תהליך מבדק איכות, מקומו ותפקידו של עורך המבדק וגורמים נוספים המשפיעים על התהליך.
  2. הכרת כל מרכיבי המבדק החל בייזום דרך התכנון, הביצוע, ניתוח הממצאים וכלה בדיווח ומעקב אחר ביצוע פעולה מתקנת בעקבות הממצאים.
  3. הכרת דרישות תקן 19011-ISO – הנחיות לעריכת מבדקי מערכת איכות.
  4. הבנת סוגי המבדקים, המשותף והמבדיל ביניהם.
  5. הקניית ידע ויכולת בעריכת מבדקים.

  הנושאים העיקריים שילמדו במהלך הקורס:

  1. מערכות ניהול משולבות:

  א. סקירת סעיפי תקן 9001 – ISO מהדורת שנת 2015.

  • איכות מהי?
  • התפתחות האיכות על ציר הזמן.
  • ההבדל בין בקרת איכות, הבטחת איכות וניהול איכות.

  ב. סקירת סעיפי תקן ת"י 14001 – ISO מערכות ניהול סביבתית.

  • הגדרת סביבה.
  • עיקרון "הכול חוזר אליך…"

  ג. תקן ISO-45001:2018 – מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה.

  • מודל למערכת ניהול בב"ת.
  • סקר ניהול סיכונים

   

  1. מבדק איכות – הגדרות.
  2. סוגי המבדקים – מבדק צד א, מבדק צד ב, מבדק צד ג,
   מבדק מערכת ומבדק התאמה, המשותף והמבדיל ביניהם.
  3. כלים לשימושו של עורך המבדק: עדות אוביקטיבית,
   בחינה מדגמית ועקרון "הפוך על הפוך".
  4. רשימות תיוג: look at , look for , עיקרון ת.ב.ת.ב.
  5. שלבי ביצוע המבדק:
  • שיחת פתיחה.
  • עריכת המבדק ותיעוד הממצאים.
  • מפגש צוות המבדק.
  • שיחת סיכום המבדק.
  1. דו"ח המבדק.
  2. פעולה מתקנת ופעולה מונעת.9. כללי התנהגות ומקצוענות בביצוע מבדק.
  3. מבחן הסמכה.

  הקורס יכלול ניתוח אירועים, משחקי תפקידים וסימולציות של מצבים אופייניים במבדק.
  המשתתפים יקבלו ידע וכלים לביצוע אפקטיבי של מבדקים פנימיים בארגון.

  תעודת "בוגר קורס עורכי מבדקים פנימיים למערכות ניהול משולבות", תוענק לכל מי שיעמוד בתנאי הקורס הבאים:

  1. השתתפות מלאה בכל שעות הקורס.
  2. ציון מינימלי 70 במבחן המסכם.

  מעוניינים בהכשרה מקצועית? השאירו פרטים ונצא לדרך


   קורסים והדרכות שלנו

   חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי
   דילוג לתוכן