רתמת בטיחות מלאה

רתמת בטיחות מלאה

רתמת בטיחות מלאה – תקן אירופאי

₪ 240.00 ללא מע"מ

בשנת 2016, נהרגו 48 עובדים מנפילות מגובה. רתמת בטיחות לעבודה בגובה מצילה חיים, וברוב המקרים בהם נפלו עובדים מגובה והיו קשורים עם רתמת בטיחות הם ניצלו באמצעות ובזכות חילוץ וטיפול רפואי.

ברתמת בטיחות ניתן לאבטח את העובד בעבודה על:

 • סולם לצורך ביצוע עבודות מאומצות המצריכות את 2 הידיים.
 • משטחי עבודה לא מגודרים ולא מוגנים.
 • סל להרמת אדם.
 • במה מתרוממת ניידת.
 • גגות שאינם מגודרים.
 • גגות שהם שבירים.

חלה חובת ריתום העובד עם רתמת בטיחות המחוברת לנקודת עיגון באמצעות חבל מיקום ותמיכה, הנקרא גם חבל עבודה, או אל מערכת ריסון או אל מערכת בלימת נפילה והכל על פי אופי העבודה והסיכון הקיים בה.

עפ”י הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה, קיימת חובה לנקוט באמצעים להגנה כנגד נפילות מגובה, כאשר הפרש הגבהים – בין המקום שבו נמצא העובד לבין המשטח הנמוך יותר – עולה על 2 מטרים.

במידה וקיימת סכנה שהעובד ייפול לעומק העולה על 2 מטרים, וייפגע, קיימת חובה להשתמש בציוד למניעת נפילה או בלימת נפילה.

הפתרון המועדף בתחיקה למניעת נפילות מגובה הוא משטח עבודה שבשוליו מותקן מעקה או גידור. פתרון בטיחותי אפשרי נוסף לעבודות בגובה יכולה להיות רשת מגן, לבלימת הנפילה, המותקנת מתחת לאזור שבו מתבצעות העבודות.

כאשר אין אפשרות מעשית להתקין את אחד מהפתרונות הבטיחותיים הנ”ל, דורשות תקנות הבטיחות בעבודה להשתמש בציוד מגן אישי, לביצוע עבודות בגובה הכולל רתמת בטיחות.

חובת החוק המחייבת עובדים בגובה להשתמש בציוד מגן אישי להגנת העובד בפני נפילות קיימת בתקנות הבאות:

 • תקנות הבטיחות בעבודה – ציוד מגן אישי לעבודה בגובה.
 • תקנות הבטיחות בעבודה – עבודות בניה.
 • תקנות הבטיחות בעבודה – עבודה על גגות שבירים או תלולים.
 • פקודת הבטיחות בעבודה, בשעת ביצוע עבודות במקום מוקף.

תקן האירופאי עבור רתמת בטיחות מלאה

CE0321, EN361:2002, EN358:1999

על פי התקנים האלו, רתמת הבטיחות חייבת להכיל 4 נקודות חיבור ועיגון:

 1. נקודת עיגון אחורית נקראת נקודת ה-D, והיא נקראת כך כי היא נראית כמו האות D באנגלית.
 2. נקודת עיגון קדמית העשויה בדרך כלל מחומר סינטטי ומורכבת מ-2 עיניים החובקים את גוף האדם ממרכז הגוף כלפי מעלה.
 3. 2 נקודות חיבור צדדיות המחברות את העובד ומאבטחות אותו לסולם או לכל אלמנט ומאפשרות שחרור ידיים.

תקן זה הוא במקורו אירופאי והוא גם תקן בינלאומי המקובל ברחבי העולם כתקן מוביל לדרישות מרתמת בטיחות. רתמת בטיחות מלאה חייבת לעמוד בתקן הזה.

כל רתמת בטיחות מלאה שאנחנו מוכרים עומדת בתקן הזה.

משקל הרתמה הוא 10 ק"ג.

תקן ישראלי 1849

קיים תקן רשמי לחובת שימוש בציוד מגן אישי המציג באמצעות טבלה את דרישות התקן הישראלי לציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה. התקן הזה מפנה לתקן האירופי (בין לאומי) לרתמת בטיחות מלאה.

דילוג לתוכן