חבל עבודה

דאבל לניארד – שני חבלים מחוברים למשכך עם זוג קרבינות

חבל עבודה, חבל מיקום ותמיכה לעבודה בגובה

₪ 155.00 ללא מע"מ

בשנת 2016, נהרגו 49 עובדים מנפילות מגובה. במדינת ישראל ישנם כ – 6500 תאונות עבודה של נפילה מסולמות, המדווחות למוסד לביטוח לאומי. נתון זה קשה במיוחד לאור העובדה שהעובדים נופלים מחוסר שימוש בציוד הגנה בפני נפילה.

עובדים רבים מבצעים עבודות שונות על סולמות, עבודות מאומצות, תוך שימוש בשתי הידיים. פעולות אלו מחייבות רתום ואבטחת העובד על הסולם. הריתום והאבטחה נעשים באמצעות קשירת פלג גופו האמצעי של העובד עם חבל מיקום ותמיכה (חבל העבודה).

סטטיסטית עובדים באתרי בניה ועובדים בגובה בתעשייה כולה, בעיקר עובדי אחזקה, חשמלאים, מתקיני מערכות תקשורת, ועובדים בתעשיית הבניה, עלולים להיפגע קשות מהעבודה.

על פי דרישות התקנה לעבודה בגובה, וגם על פי דרישות מתקנות אחרות(ראה מטה), חייב העובד להשתמש במערכת ריסון לצורך מניעת נפילה. חבל מיקום ותמיכה משמש מערכת ריסון לעובד בעבודות גובה שונות והיא מונעת את נפילתו.

בעבודות הבאות יש צורך בחבל מיקום ותמיכה (חבל עבודה):

  • בעבודות גובה על סולמות.
  • בעבודות גובה מתוך סלים להרמת אדם.
  • בעבודות גובה מתוך במות מתרוממות ניידות.
  • בעבודות גובה על כל מבנה קונסטרוקציה.
  • בעבודה ובהמצאות מעל משטחי עבודה שאינם מגודרים ושקיימת בהם סכנת נפילה מגובה העולה על 2 מטרים.

ביתר ביצוע עבודות בהם קיים סיכון של נפילת חפצים או חבטות ראש שעלולות להביא לפגיעה בעובדים, חייב העובד להשתמש בכובע מגן.

לצורך בשימוש בחבל מיקום ותמיכה (חבל עבודה), ניתן למצוא התייחסות בתקנות הבאות ובתקן האירופאי EN-358 המגדיר את תכונות החבל ואביזריו ואת ייעודו:

  • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התש”ז – (2007).
  • תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי).
דילוג לתוכן