קורס ממונה בטיחות אש

אחראי רעלים

קורס ממונה בטיחות אש – אוכלוסיית היעד

ממוני בטיחות אש בעסקים, מוסדות, מפעלים וארגונים לסוגיהם.

תפקיד ממונה בטיחות אש

לסייע בהבטחת שלומם של העובדים והשוהים במקום מפני סכנות אש וחומרים מסוכנים. זאת, תוך התאמה של הנסיבות המיוחדות של כל מקום אל כללי הבטיחות באש. מתפקידו של ממונה על הבטיחות אש לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בתחום בטיחות אש, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות העובדים מאש במקום העבודה ולקדם את התודעה בנושאים אלה.

קורס ממונה בטיחות אש

מטרת קורס ממונה בטיחות אש

ממונה בטיחות אש ינהל את תחום מניעת אירועי כבאות והצלה בארגון. הכשרתו מורכבת ממענה לתפקיד זה: הוא לומד חומר שישמש אותו בתפקידו כממונה בטיחות אש בארגון ולומד את התפקיד אותו הוא ימלא עם סיום ההכשרה, הקורס בנוי על ידע תשתיתי בתחום מניעת הדליקות ואירועי כבאות והצלה נוספים, עובר לתכנון מניעת אש ,תכנון הדרכה ואימונים ומסכם בתרגול של כתיבת תיק שטח.

הלומד יפעל למניעת דליקות ב”ארגון”

 • לומד קורס ממונה בטיחות אש יתכנן, יישם ויבקר מדיניות בטיחות באש.
 • הלומד יוודא התאמת מערכות גילוי וכיבוי אש ב”ארגון”.
 • הלומד ייבנה תוכנית הדרכה ואימונים שנתית בתחום כיבוי אש ב”ארגון”.
 • הלומד ישמור על בטיחות עם חומרים מסוכנים ב”ארגון”.
 • הלומד יוביל את צוות הכיבוי וההצלה המפעלי בשעת אירוע כבאות והצלה.

(במפעלים בהם קיים צוות מפעלי)

קורס ממונה בטיחות אש

תחומי אחריות ומרכיבי תפקיד

תכנון, ייעוץ, יישום ובקרה של מדיניות בטיחות אש במקום העבודה

פעולות נדרשות

 • לוודא קיום סידורי כבאות ובטיחות אש במקום העבודה; בהתאם לתקנות תכנון ובנייה והוראות כל דין לרבות הוראות נציב כבאות והצלה.
 • לאתר במקום העבודה מפגעי בטיחות אש והצלה להודיע עליהם למעביד ולפעול לסילוקם.
 • לדרוש קיום סידורי בטיחות אש והצלה במקום העבודה, בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.
 • להכין כללי התנהגות לבטיחות אש ועבודה עם חומרים מסוכנים והתנהגות בשעת שריפה ולדווח ליו”ר ועדת בטיחות מפעלית בכתב על כל הפרה שלהם.
 • הכרת תיק השטח ועדכונו.
 • הכרת תיק מפעל ועדכונו.

ידע נדרש

 • חוקים (חומרים מסוכנים, תכנון ובנייה, פקודת הבטיחות בעבודה).
 • הוראות נציב כבאות ראשי – פרק 511 – אחד או כולם בהתאם לסוג המפעל.
 • תקנים ישראלים רלוונטיים לבטיחות אש.
 • מבנה של תיק שטח.
 • כימיה ופיזיקה של הבעירה.
 • מערכות חשמל – היבטים של בטיחות אש.
 • קריאת תכניות בניין בהקשר של בטיחות אש.
 • העשן וסכנותיו – תנועות עשן במבנים.
 • סכנות במקום שריפה: דגש על גזים רעילים ו-CO.
 • מבוא למניעת דלקות.
 • מבוא לחומרים מסוכנים – הכרת קבוצות הסיכון וקבוצות המשנה.

חוברת קורס ממונה בטיחות אש

אחריות על תקינות ציוד, אופן שימוש בציוד

פעולות נדרשות

לוודא תקינותם ואחזקתם של ציוד ומערכות כיבוי אש והצלה, ציוד מגן אישי, בהתאם לדרישות רשות הכבאות (חוק בטיחות אש בבניינים), והוראות היצרן.

ידע נדרש

 • הכרת ציוד ומערכות – גלגלונים, מטפים, ברזי כיבוי, זרנוקים, מזנקים, מערכת לגילוי אש, מערכת מתזים, שחרור עשן וכו’.
 • תפעול ציוד ומערכות.
 • תקנים ותקנות רלוונטיים.
 • תחזוקה.

בניית ותפעול מערך הדרכה בנושאי בטיחות אש

פעולות נדרשות

 • בניית תוכנית הדרכה שנתית לעובדים בנושא אמצעים והפעלת ציוד כיבוי אש (הדרכות, ימי עיון).
 • מעקב על יישום התוכנית השנתית.

ידע נדרש

 • איתור צרכי הדרכה בתחום בטיחות אש ובניית תכנית מפעלית שנתית בהתאם לצרכים.
 • שיטות הדרכה והטמעה.

הפקת לקחים ותיעוד

פעולות נדרשות

 • ללמוד את סיבות פרוץ דליקה כתוצאה מפעולה לא בטוחה באש /חומרים מסוכנים* במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים להציע למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות האירועים; לוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות אירועי האש /חומרים מסוכנים והלקחים שהופקו.
 • לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לאירועי דליקה, חומרים מסוכנים ו”כמעט אירוע” שאירעו במקום העבודה.

ידע נדרש

 • תחקיר והפקת לקחים.
 • ניהול ידע.

בניית ותפעול מערך התנהלות בחירום

פעולות נדרשות

בניית תוכנית אימונים לצוות כיבוי אש מפעלי.

ניהול האימונים בפועל.

ידע נדרש

בניית תרגילים.

ניהול תרגילים והפקת לקחים מהתרגילים.

ממונה בטיחות אש קורס שמועבר בצורה אינטראקטיבית

ממשקים עיקריים בתפקיד

 • מנהל המפעל.
 • ועדת בטיחות מפעלית.
 • יו”ר ועדת בטיחות מפעלי.
 • רשות כבאות והצלה.
 • חברות תחזוקה.
 • יועצי בטיחות.
 • צוות כיבוי והצלה מפעלי.

אתגרים ומורכבויות בתפקיד/ גורמים מסבכים

 • רמת הסיכון של מקום העבודה, באירוע כבאות והצלה עפ”י סיווג רשות הכבאות, גודל מקום העבודה, מספר העובדים, סוגי האמצעים, תהליכי ייצור, הימצאות חומרים מסוכנים ועוד.
 • הטמעה בקרב העובדים.

משך ההכשרה

קורס ממונה בטיחות אש הוא בהיקף 41 שעות לימוד – חמישה ימים.

הערה: ממונה בטיחות אש במפעל בו קיים צוות כיבוי והצלה מפעלי, משמש כמפקד צוות הכיבוי המפעלי ויחויב במעבר של קורס כבאים מפעלי בנוסף למעבר קורס ממוני בטיחות אש.

עץ הערכה

 • 50% ציון מבחן מסכם עבור קורס ממונה בטיחות באש.
 • 50% ציון על הכנת “תיק שטח”.

הקורס הקרוב:

בתאריכים:

21.03.24 | 14.03.24 | 07.03.24| 29.02.24| 22.02.24

שתף את הפוסט

פוסטים נוספים

ימי עיון לממוני בטיחות

ימי עיון לממוני בטיחות

ימי עיון לממוני בטיחות הם אירועים חשובים המתקיימים במגוון תחומים תעשייתיים ומסחריים. מטרתם להעשיר את הידע המקצועי של ממוני הבטיחות,

Read More
דילוג לתוכן