פז בטיחות


  ממונה בטיחות אש

  קורס ממונה בטיחות אש – אוכלוסיית היעד

  ממוני בטיחות אש בעסקים, מוסדות, מפעלים וארגונים לסוגיהם.

  תפקיד ממונה בטיחות אש

  לסייע בהבטחת שלומם של העובדים והשוהים במקום מפני סכנות אש וחומרים מסוכנים. זאת, תוך התאמה של הנסיבות המיוחדות של כל מקום אל כללי הבטיחות באש. מתפקידו של ממונה על הבטיחות אש לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בתחום בטיחות אש, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות העובדים מאש במקום העבודה ולקדם את התודעה בנושאים אלה.

  קורס ממונה בטיחות אש

  מטרת קורס ממונה בטיחות אש

  ממונה בטיחות אש ינהל את תחום מניעת אירועי כבאות והצלה בארגון. הכשרתו מורכבת ממענה לתפקיד זה: הוא לומד חומר שישמש אותו בתפקידו כממונה בטיחות אש בארגון ולומד את התפקיד אותו הוא ימלא עם סיום ההכשרה, הקורס בנוי על ידע תשתיתי בתחום מניעת הדליקות ואירועי כבאות והצלה נוספים, עובר לתכנון מניעת אש ,תכנון הדרכה ואימונים ומסכם בתרגול של כתיבת תיק שטח.

  הלומד יפעל למניעת דליקות ב”ארגון”

  • לומד קורס ממונה בטיחות אש יתכנן, יישם ויבקר מדיניות בטיחות באש.
  • הלומד יוודא התאמת מערכות גילוי וכיבוי אש ב”ארגון”.
  • הלומד ייבנה תוכנית הדרכה ואימונים שנתית בתחום כיבוי אש ב”ארגון”.
  • הלומד ישמור על בטיחות עם חומרים מסוכנים ב”ארגון”.
  • הלומד יוביל את צוות הכיבוי וההצלה המפעלי בשעת אירוע כבאות והצלה.

  (במפעלים בהם קיים צוות מפעלי)

  קורס ממונה בטיחות אש

  תחומי אחריות ומרכיבי תפקיד

  תכנון, ייעוץ, יישום ובקרה של מדיניות בטיחות אש במקום העבודה

  פעולות נדרשות

  • לוודא קיום סידורי כבאות ובטיחות אש במקום העבודה; בהתאם לתקנות תכנון ובנייה והוראות כל דין לרבות הוראות נציב כבאות והצלה.
  • לאתר במקום העבודה מפגעי בטיחות אש והצלה להודיע עליהם למעביד ולפעול לסילוקם.
  • לדרוש קיום סידורי בטיחות אש והצלה במקום העבודה, בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.
  • להכין כללי התנהגות לבטיחות אש ועבודה עם חומרים מסוכנים והתנהגות בשעת שריפה ולדווח ליו”ר ועדת בטיחות מפעלית בכתב על כל הפרה שלהם.
  • הכרת תיק השטח ועדכונו.
  • הכרת תיק מפעל ועדכונו.

  ידע נדרש

  • חוקים (חומרים מסוכנים, תכנון ובנייה, פקודת הבטיחות בעבודה).
  • הוראות נציב כבאות ראשי – פרק 511 – אחד או כולם בהתאם לסוג המפעל.
  • תקנים ישראלים רלוונטיים לבטיחות אש.
  • מבנה של תיק שטח.
  • כימיה ופיזיקה של הבעירה.
  • מערכות חשמל – היבטים של בטיחות אש.
  • קריאת תכניות בניין בהקשר של בטיחות אש.
  • העשן וסכנותיו – תנועות עשן במבנים.
  • סכנות במקום שריפה: דגש על גזים רעילים ו-CO.
  • מבוא למניעת דלקות.
  • מבוא לחומרים מסוכנים – הכרת קבוצות הסיכון וקבוצות המשנה.

  חוברת קורס ממונה בטיחות אש

  אחריות על תקינות ציוד, אופן שימוש בציוד

  פעולות נדרשות

  לוודא תקינותם ואחזקתם של ציוד ומערכות כיבוי אש והצלה, ציוד מגן אישי, בהתאם לדרישות רשות הכבאות (חוק בטיחות אש בבניינים), והוראות היצרן.

  ידע נדרש

  • הכרת ציוד ומערכות – גלגלונים, מטפים, ברזי כיבוי, זרנוקים, מזנקים, מערכת לגילוי אש, מערכת מתזים, שחרור עשן וכו’.
  • תפעול ציוד ומערכות.
  • תקנים ותקנות רלוונטיים.
  • תחזוקה.

  בניית ותפעול מערך הדרכה בנושאי בטיחות אש

  פעולות נדרשות

  • בניית תוכנית הדרכה שנתית לעובדים בנושא אמצעים והפעלת ציוד כיבוי אש (הדרכות, ימי עיון).
  • מעקב על יישום התוכנית השנתית.

  ידע נדרש

  • איתור צרכי הדרכה בתחום בטיחות אש ובניית תכנית מפעלית שנתית בהתאם לצרכים.
  • שיטות הדרכה והטמעה.

  הפקת לקחים ותיעוד

  פעולות נדרשות

  • ללמוד את סיבות פרוץ דליקה כתוצאה מפעולה לא בטוחה באש /חומרים מסוכנים* במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים להציע למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות האירועים; לוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות אירועי האש /חומרים מסוכנים והלקחים שהופקו.
  • לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לאירועי דליקה, חומרים מסוכנים ו”כמעט אירוע” שאירעו במקום העבודה.

  ידע נדרש

  • תחקיר והפקת לקחים.
  • ניהול ידע.

  בניית ותפעול מערך התנהלות בחירום

  פעולות נדרשות

  בניית תוכנית אימונים לצוות כיבוי אש מפעלי.

  ניהול האימונים בפועל.

  ידע נדרש

  בניית תרגילים.

  ניהול תרגילים והפקת לקחים מהתרגילים.

  ממונה בטיחות אש קורס שמועבר בצורה אינטראקטיבית

  ממשקים עיקריים בתפקיד

  • מנהל המפעל.
  • ועדת בטיחות מפעלית.
  • יו”ר ועדת בטיחות מפעלי.
  • רשות כבאות והצלה.
  • חברות תחזוקה.
  • יועצי בטיחות.
  • צוות כיבוי והצלה מפעלי.

  אתגרים ומורכבויות בתפקיד/ גורמים מסבכים

  • רמת הסיכון של מקום העבודה, באירוע כבאות והצלה עפ”י סיווג רשות הכבאות, גודל מקום העבודה, מספר העובדים, סוגי האמצעים, תהליכי ייצור, הימצאות חומרים מסוכנים ועוד.
  • הטמעה בקרב העובדים.

  משך ההכשרה

  קורס ממונה בטיחות אש הוא בהיקף 41 שעות לימוד – חמישה ימים.

  הערה: ממונה בטיחות אש במפעל בו קיים צוות כיבוי והצלה מפעלי, משמש כמפקד צוות הכיבוי המפעלי ויחויב במעבר של קורס כבאים מפעלי בנוסף למעבר קורס ממוני בטיחות אש.

  עץ הערכה

  • 50% ציון מבחן מסכם עבור קורס ממונה בטיחות באש.
  • 50% ציון על הכנת “תיק שטח”.

  הקורס הקרוב:

  בתאריכים:

  21.03.24 | 14.03.24 | 07.03.24| 29.02.24| 22.02.24

  מעוניינים בהכשרה מקצועית? השאירו פרטים ונצא לדרך


   מידע נוסף בנושא

   ממונה בטיחות אש – הכירו את קורס ההכשרה

   בוודאי כבר שמעתם על חשיבות עבודתו של ממונה בטיחות אש, מכאן שעל מנת להבטיח את קבלת הסיוע המנוסה והמוסמך על ידי איש מקצוע זה, הרי שחשוב יהיה לוודא כי הוא עתיד לעבור קורס המכשיר אותו לעבודתו החיונית. קורס ממונה בטיחות אש יעסוק בין היתר גם בנושאים הבאים:

   • תפקיד ממונה בטיחות אש
   • מניעת דליקות
   • היכרות עם מערכות גילוי וכיבוי אש
   • בניית תכנית הדרכה שנתית לצוות העובדים
   • עבודה בטוחה עם חומרים מסוכנים
   • ביצוע סקר סיכוני אש
   • הכנת תיק שטח
   • תרגול מבחן מסכם
   • תרגול בהכנת תוכניות בטיחות אש
   • ועוד…

   עבודתו של ממונה בטיחות אש נוגעת במגוון רחב של תחומים ועיקרה הוא בייעוץ למעסיק בכל הנוגע להיבטי הבטיחות השונים של הארגון, זאת החל מאפיון סיכונים והעברת המידע לגביהם, תכנון הדרכות בטיחות לכלל צוות העובדים ועד לייעוץ בנושא בטיחות אש בחברה, מפעל ומתחם.

   ממונה בטיחות אש

   תפקידו של ממונה בטיחות אש הינו חיוני במקומות תעסוקה רבים ומביא לשיפור משמעותי ברמת הבטיחות במקום. הכשרתו של ממונה בטיחות חייבת להתבצע על ידי חברה מקצועיות ומיומנת אשר כוללת את העברת כלל הנושאים הרלוונטיים לכם. מענה איכותי זה ניתן יהיה לקבל מידיה של חברת פז בטיחות המקצועית. חברתנו כוללת מכללה לבטיחות אשר מציעה לכל ארגון ובית עסק מגוון רחב של הדרכות והרצאות בתחומי הבטיחות המגוונים.

   מונעים אסון בעזרת הכשרה לממונה בטיחות אש בכיר – מכללת פז בטיחות

   שירותיה המיומנים של חברת פז בטיחות עושים את כל הניתן בכדי לאפשר לצוות שלכם לזכות בכל הידע והכלים הנחוצים לשמירה על רמת הבטיחות הגבוהה ביותר. חברתנו מעמידה לרשותכם צוות מרצים וממוני בטיחות מקצועיים ומנוסים אשר מחזיקים בידע רב וניסיון רב שנים בתחום הבטיחות ובהעברת הדרכות בטיחות. מרכז ההדרכות וההכשרות של החברה פעיל 6 ימים בשבוע ומקיים הדרכות והכשרות בטיחות בכל עת. לקבלת מידע נוסף, צרו קשר עם החברה כבר היום באתר או במספר הטלפון 04-8666499.

   השתתפות בקורס ממונה בטיחות אש

   לאורך השנים האחרונות, יותר ויותר עסקים, חברות ומפעלים חווים מצבי חירום כדוגמת שריפות; אירועים אשר יש ביכולתם לסכן את העובדים, הלקוחות ואת כל האנשים הבאים במגע עם מקומות אלו. בהתאם, כדי שניתן יהיה לתת את המענה המדויק בזמני סכנה ואף לנסות למנוע אותם מלכתחילה – יש למנות בארגון ממונה בטיחות אש.

   תפקידו של מומחה זה היא עצומה. בראש ובראשונה, עליו לקיים סידורי כבאות מקיפים באתר העבודה. וזאת, בהתאם לתקנות התכנון והבנייה והוראותיו של נציב כבאות והצלה. מעבר לכך, יהיה עליו להתעמק בתיק השטח ולעדכן אותו כנדרש, לערוך את כללי ההתנהגות בבטיחות אש בזמן העבודה – כולל התנהלות ראויה עם חומרים מסוכנים לצד פעולות משמעותיות נוספות.

   לאור חשיבותה של עבודת הממונה על בטיחות האש, עליו להחזיק בידע ובהכשרה הדרושים: החל מהחומרים המסוכנים, פקודות הבטיחות בעבודה, הוראותיו של נציב הכבאות הראשי, כימיה ופיזיקה של הבעירה, חקירת תאונות אש, בדיקת מטפים ותחזוקתם וכן הלאה.

   מעוניינים גם אתם לרכוש ידע בתחום בטיחות האש? בזכות הכשרה מקיפה זו, תוכלו גם אתם לסייע למפעלים, חברות וארגונים – על הצד הטוב ביותר.

   תחום אחריותו של ממונה בטיחות אש הינו רחב היקף. החל מבניית תכנית בטיחות אש, יישום מדיניות בטיחות, התאמת צרכי הארגון לנוהלי הבטיחות והגיהות ועד הובלת צוות הכיבוי וההצלה – כדי שניתן יהיה לצמצם ככל הניתן מקרי חירום, מומלץ לפנות אל מכללת פז בטיחות. מכללה זו מציעה מגוון הדרכות והכשרות בתחום בטיחות האש, בטיחות באירועים המוניים, עבודה בגובה ועוד. כל זאת, לצד ביצוע סקר סיכונים, כתיבת נהלים וכן הלאה.

   קורס ממונה בטיחות אש – לתכנן את מערך האש

   מהו משולש האש? מהם אמצעי הבטיחות באמצעותם ניתן למנוע שריפה? בהיבטים אלו ואחרים ישלוט היטב ממונה על בטיחות האש – וידריך את העובדים להתנהל כראוי ובהתאם לתקנות. מעוניינים למנות ממונה בתחום בטיחות האש? או שמא ברצונכם להשתתף בקורס העוסק בתחום זה? מוזמנים להתרשם ממגוון ההדרכות וההכשרות אותן מציעה מכללת פז בטיחות.

   למי נועד קורס ממונה בטיחות אש

   ממונה בטיחות אש הינו בעל תפקיד במפעל או בארגון, שנושא על כתפיו אחריות חשובה. מצד אחד, הוא יודע למפות סיכונים, להתריע על תקלות, להמליץ על פתרונות לכיבוי אש או זיהוי התלקחות וכיוצא בזה. מצד שני, הוא בעל הידע והכלים שמאפשרים לו לתת מענה ראשוני במצב שבו ישנה התלקחות ויש צורך לבצע פינוי, לכבות את האש באמצעים נגישים ולבצע פעולות נוספות עוד לפני שכוחות הכיבוי יכולים להספיק להגיע.

   קידום המודעות בארגון לבטיחות באש, מיפוי תקלות והתמודדות בזמן אמת לא מתבססים על כישרון או ידע קודם שקיים או לא קיים. לצורך כל זאת ועוד, נועד קורס ממונה בטיחות אש. בין היתר, הממונה לומד להכיר את האמצעים הקיימים, שיכולים לספק התרעה, לגלות עשן או לזהות סימנים אחרים ולהודיע על מצב חירום. הממונה מסוגל לאחר הקורס ליצור תוכניות להדרכה ארגונית פנימית, כך שהעובדים ידעו מה לעשות או מה לא לעשות, על מנת לצמצם באופן ניכר סיכוי לתקלה שמסתיימת בשריפה. ממונה בטיחות באש מרכז במידת הצורך את הטיפול באחסון ושמירת חומרים מסוכנים המשמשים לייצור או לכל מטרה אחרת, בארגון, במחסניו וכדומה. בקורס עוסקים בצורה מתאימה בחוקים ותקנים ישראלים רלוונטיים, בהוראות נציב הכבאות, עקרונות בבעירת חומרים, התנהגות העשן בחללים סגורים, השפעת שריפה על חומרים וגזים רעילים, חשמל ואש ועוד.

   קורס בטיחות אש

   היצמדות לכללים ולתקנות יכולה למנוע אין ספור מקרי תאונה ואסון, הנובעים מהתלקחות אש ושריפה. נקיטת מדיניות מונעת ושימוש בכלי הדרכה וחינוך יכולים להציל חיים, לשמור על רכוש ולמנוע את כל אותם דיווחים חדשותיים, על דליקה שגבתה קורבנות במפעלי ייצור, במתקנים וארגונים שונים. מכללת פז בטיחות מעבירה קורס ממונה בטיחות אש ברמה גבוהה, לטובת שיפור ההיערכות בכל ארגון, מקום עבודה, מפעל או אתר.

   היקפו של קורס ממונה בטיחות אש

   בשל חשיבותו של הקורס, אין מדובר בהכשרה בת מספר שעות מצומצמת. לרוב, מדובר על כחמישה ימי לימודים מרוכזים, עם שפע של תכנים. במכללת פז בטיחות עומד לרשותכם ניסיון עשיר בהדרכות אש והכשרת ממוני בטיחות ברמה גבוהה במיוחד.

    

   קורסים והדרכות שלנו

   חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי
   דילוג לתוכן